1996 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimine İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler bölümünde başlayıp Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yukarıpınar, YEKDER’de Araştırma ve Yayın Komisyonu Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.