1996 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimine İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler bölümünde başlayıp Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.