YEKDER bünyesinde 23 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Engellilik ve Din Eğitimi Çalıştayı’nın sonuç raporu yayımlandı.

Engellilik ve Din Eğitimi alanındaki mevcut birikimi ele almak ve bu alanda uzun vadeli yeni çalışmaların ortaya konabilmesi hedefiyle gerçekleştirilen çalıştayın teması Engellilik Alanında Yürütülen Din Eğitimi Faaliyetleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri” olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda çalışmada  “görme”, “işitme” ve “zihinsel” alana yönelik üç odak grupta katılımcılarla eş zamanlı oturumlar gerçekleştirildi. Her bir oturumda önce mevcut durum ve sorunlar ele alınırken ardından çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri tartışıldı.

Yayımlanan sonuç raporunda 3 odak grupta ele alınan sorunlar başlıklara göre sınıflandırılmış ve ortak sorunlarla birlikte odak gruplara özel sorunlar bir araya getirilmiştir. Bütün sorunlar bir araya getirildikten sonra her bir sorunun altına ikinci oturumlarda katılımcılar tarafından ifade edilen çözümlere yer verilmiştir.

Çalıştay sonuç raporunun, dezavantajlı bireylerin din eğitimine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.


Özellikler

ISBN: 978-605-71621-1-3

Sayfa Sayısı: 18

Kitap Ölçüleri: 16,5x23,5 cm

1.Baskı Yılı: İstanbul, 2022

Yayınevi: YEKDER Yayınları

Kategori

Raporlar