İnsan, yaratılmış olan tüm varlıkların en hayırlısı ve üstünüdür. İnsanı hayırlı ve üstün kılan husus ise değerleridir. Ancak çağımızın gerekliliği olan teknolojinin hızlı ve yoğun gelişimi, değerlerin anlam ve önemini etkilemiştir. Bu nedenle, eğitim alanında değerler eğitimi ve aktarımı konusu oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Değerlerin doğru bir şekilde öğretilmesi ve aktarılması, toplumun ve bireylerin gelişimi için temel bir gerekliliktir.

Bu noktada, sportif faaliyetler ve eğitsel oyunlar, değerler eğitimi aktarımında kritik bir role sahip. Sportif faaliyetler, gençlerin ve çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda değerlerin öğrenilmesi ve uygulanması için ideal bir ortam sunar. Spor, disiplin, takım çalışması, adil rekabet, saygı, sorumluluk gibi değerleri içinde barındırır ve bunları öğrenmek için etkili bir platform sağlar.

Eğitsel oyunlar da değerler eğitimi için önemli bir araçtır. Oyunlar, öğrenme sürecini eğlenceli hale getirirken, değerleri içselleştirmek için etkili bir ortam sağlar. Oyunlar aracılığıyla bireyler, empati, iş birliği, adalet gibi değerleri deneyimleyerek öğrenir ve bu değerleri günlük yaşamlarında uygulamaya geçirirler. Ayrıca, oyunlar aracılığıyla bireylerin problem çözme becerileri, iletişim yetenekleri ve özgüvenleri gelişir, bu da değerlerin etkili bir şekilde öğrenilmesini destekler.

“Değerler Eğitimi Aktarımında Sportif Faaliyetlerin ve Eğitsel Oyunların Rolü” başlıklı raporda söz konusu faaliyetlerin ve oyunların değerler eğitimindeki yerine ilişkin durum tespiti yapılmakta ve öneriler sunulmaktadır.


Özellikler

ISBN: 978-625-99996-3-0

Sayfa Sayısı: 28

Kitap Ölçüleri: 16.5x23,5

1.Baskı Yılı: İstanbul, 2023

Yayınevi: YEKDER Yayınları

Kategori

Raporlar

Fiyat

Ücretsiz