Günümüzde değerler eğitimi alanında yürütülen faaliyetler dijitalleşmeyle temas halinde olmasına rağmen alanda dijital teknolojilerin imkanlarından ne kadar yararlandığımız, bu sürecin getirdiği imkanlardan ve risklerden ne kadar haberdar olduğumuz bir soru olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ve benzeri soruları masaya yatırmak ve alanda neler yapılabileceğine dair bir tartışma alanı oluşturmak maksadıyla 1 Nisan 2023 tarihinde YEKDER tarafından Değerler Eğitimi Bağlamında Dijitalleşme Çalıştayı düzenlendi. Bu bağlamda YEKDER dernek merkezinde dijital alanın farklı kollarında faaliyet yürüten 10 konuşmacı, 8 dinleyici, 2 moderatör ve 1 raportörün katılımı ile dijitalleşme konusu tartışıldı. Katılımcılar arasında TRT çalışanı, psikolog, yayınevi sahibi, öğretmenler, çizerler, yazarlar ve akademisyenler yer aldı.

Değerler eğitimi bağlamında mevcut durumun, sorunların, çözüm önerilerinin ve gelecek perspektiflerinin ele alındığı çalıştayın alt başlıkları şu şekildedir:

  • Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanımı
  • Basılı Kaynakların Dijital Dönüşümü
  • Dijital Eğitim Ortamları / Platformları
  • Televizyon ve Sinema Yoluyla Değer Aktarımı
  • Çevrimiçi Eğitim ve Dijital Platformların Kullanımı
  • Eğitimde Teknoloji Kullanımı
  • Eğitimde Dijitalleşme ve Fırsat Eşitliği
  • Kriz Dönemlerinde Dijital Eğitimin Yeri

YEKDER olarak dijitalleşme konusunu ele aldığımız bu çalıştayın önümüzdeki süreçte değerler eğitimi alanında yapılacak çalışmalara yeni açılımlar getirmesini temenni ediyoruz. 


Özellikler

ISBN: 978-625-99996-2-3
Sayfa Sayısı: 24
Kitap Ölçüleri: 16,5x23,5 cm
1.Baskı Yılı: İstanbul, 2023
Yayınevi: YEKDER Yayınları

Kategori

Raporlar

Fiyat

Ücretsiz