Gençlik çalışmaları, gençlerin gelişimini destekleyen, potansiyellerini ortaya çıkaran ve toplumsal katılımlarını güçlendiren önemli bir alan. Yaratıcı düşünmeye teşvik etmek ve kendini ifade etme becerisi kazandırmak bu alanın temel hedefleri. Sanat ise bu temel hedefleri gerçekleştirmenin en verimli yollarından biri. Bu anlamda sanat düşünme ve ifade etmedeki güçlü aracılığıyla gençlik çalışmalarının merkezinde bulunuyor. Gençlerin duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra farklı perspektifler sunarak onların empati ve kültürel anlayışlarını genişleten bir araç görevi görüyor. Bu durum ise sanatın gençlik çalışmalarına olumlu etkisi üzerinde durmak için yeterli bir sebep sunuyor. Bu sebeple de YEKDER ailesi olarak 27 Mayıs 2023 tarihinde sanatın gençlik çalışmalarındaki önemini, ortaya çıkan problemleri ve çözüm önerilerini ele almak üzere “Gençlik Çalışmalarında Özgün Bir Dil: Sanat” başlığıyla bir çalıştay düzenledik.

Çalıştayda drama eğitmeni, müzik terapisti, sanat terapisti, müzisyen, yazar ve sanat çalışmaları koordinatörleri olmak üzere toplam da 8 konuşmacı, 2 raportör, 1 moderatör yer aldı. Çalıştayda özetle ele alınan konular şu şekildedir:
• Sanatın Eğitim Programlarında Kullanımı
• Sanatın Kimlik İnşasındaki Rolü
• Farklı Yaş Gruplarında Sanat Uygulamaları
• Sanatsal Etkinliklerin Gençlik Çalışmalarındaki Etki Gücü
• Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
• Gelecek Perspektifleri ve Fırsatlar

Çalıştay sırasında katılımcılar durum değerlendirmesi yaparak gençlik çalışmalarında sanatın kullanımı ile ilgili sorunlara ve çözüm önerilerine değinmiştir. Konuşmalar daha sonra sistematik bir şekilde metne aktarılmıştır. Sorun tespitleri başlıklandırılarak ortak tespitler ve öneriler bir araya getirilmiş, elinizdeki rapor hazırlanmıştır. Sonuç raporumuzun gençlik çalışmaları yapan tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarına katkı sağlamasını temenni ederiz.


Özellikler

ISBN: 978-625-99996-5-4
Sayfa Sayısı: 28
Kitap Ölçüleri: 16,5x23,5 cm
1.Baskı Yılı: İstanbul, 2023
Yayınevi: YEKDER Yayınları

Kategori

Raporlar

Fiyat

Ücretsiz