ADEP, ailelerin çocuklarının din eğitimine nitelikli katkı yapmalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir programdır. Programda ebeveynler çocuklarının inanç, ibadet ve ahlak gelişimlerine yönelik yapabilecekleri çalışmalar konusunda uygulamalı bir eğitim almaktadır.

Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) ebeveynlerin katılımlarını sağlayabilmek adına 11 oturum ile sınırlandırılan programda her bir seminer 90 dakikadır.

Program her yıl düzenli olarak güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere üç dönemde açılır. Haftada bir gün olan ve 11 hafta süren program, alanında uzman eğitimciler tarafından sunulmaktadır. Programa %80 katılım sağlayanlara program sonunda katılım belgesi verilmektedir.

ADEP’in Amacı:
Ebeveynlerin 0-18 yaş grubundaki çocuklarının dini gelişimlerini destekleyebilmeleri konusunda yetkinliklerini artırmaktır.

Hedefleri:
Bu eğitimde ebeveynlerin;

 • İnformel yollarla çocuğunun dinî gelişimine katkı sağlayabileceğini fark edebilmesi,
 • Gelişimsel (bilişsel, sosyal-duygusal, dinî ve ahlaki) açıdan çocuğunun hangi yaşta hangi bilgi ve becerilere sahip olabileceğini bilmesi,
 • Çocuk ve gençlerle iletişim ve etkili ebeveynlik konusunda farkındalık kazanılması,
 • Çocuğun dinî gelişimi ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları değerlendirebilmesi,
 • Çocukların inanç, ibadet ve ahlak gelişimleri ile Kur’an-ı Kerim okumayı geliştirmelerine yönelik yapılabilecek çalışmalar ve kullanılacak kaynaklar hakkında fikir sahibi olmasını hedeflenmektedir.

Eğitim Başlıkları:

 1. İslam Geleneğinde Ailenin Eğitimsel Rolü
 2. Çocuğumu Tanıyor muyum?: Çocuk Gelişimi (1)
 3. Çocuğumu Tanıyor muyum?: Çocuk Gelişimi (2)
 4. Ebeveyn Tutumları ve İletişim
 5. Dini Gelişimi Açısından Ev Ortamının Düzenlenmesi ve Evde Yapılabilecek Etkinlikler
 6. Çocukların İman Gelişimi Nasıl Destekleyebiliriz?
 7. Çocukların İbadete Teşviki ve İbadet Alışkanlığının Kazandırılması
 8. Çocukların Ahlaki Gelişimini Nasıl Destekleyebilirim?
 9. Medya ve Ailede Din Eğitimi
 10. Çocukların Kur’ân-ı Kerim Okumayı Geliştirmesine Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
 11. Ebeveynlerin Kullanabilecekleri Yazılı, Görsel ve İşitsel Kaynaklar

ADEP Programı Nasıl Geliştirildi?

Din eğitimi çalışmalarında öncü faaliyetler yürüten Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ailelerin bu zorlu görevin üstesinden gelebilmeleri için bir ilke imza attı. Ebeveynlerin çocuklarının din eğitimlerine daha nitelikli katkı sağlamasına yardım etmek için Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, Hatice Ayar ve Arife Gümüş tarafından ailelerin çocuklarının dini eğitiminde ne tür zorluklar yaşadıkları ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını tespit eden bir alan araştırması yapıldı. Araştırma kapsamında farklı yaş grubunda çocukları olan 20 anne-baba ile derinlemesine mülakat yapıldı ve benzer özellikte 324 ebeveyne de anket uygulandı. Bu araştırma neticesinde ailelerin çocuklarının din eğitimine katkı yapmalarını temin etmek üzere Ailede Din Eğitimi Programı geliştirildi.

Din eğitimi uzmanları çocuk için dini referanslı bir hayatın inşasında anne-babanın hayati rolüne dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmaların neredeyse tamamı ise kişiler için ilk din eğitimi merkezlerinin aile olduğunu göstermektedir. Buna karşın ebeveynler çocuklarını değerler eğitimine uygun bir şekilde yetiştirmek için ne yapabileceklerini bilmediklerini ifade etmektedirler.

Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) ailelerin çocuklarının din eğitimine nitelikli katkı yapmalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir programdır. Programda ebeveynler çocuklarının inanç, ibadet ve ahlâk gelişimlerine yönelik yapabilecekleri çalışmalar konusunda uygulamalı bir eğitim almaktadır.

ADEP Sosyal Medya Hesapları: InstagramTwitter ve Facebook

 

Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Yetişkin Eğt. Kom. Başkanı
Büşra Murat

Büşra Murat

Koordinatör
Saliha Kızılkaya

Saliha Kızılkaya

Eğitmen
Esra İleri Türk

Esra İleri Türk

Eğitmen
Ayşe Öztürk

Ayşe Öztürk

Eğitmen
Kevser Şenel Yılmaz

Kevser Şenel Yılmaz

Eğitmen
Sümeyye Esra Köten Güçlü

Sümeyye Esra Köten Güçlü

Eğitmen
Ramazan Gürel

Ramazan Gürel

Eğitmen
Dilek Özkan Kısa

Dilek Özkan Kısa

Eğitmen
Emine Tuğba Demirci

Emine Tuğba Demirci

Eğitmen
Emine Keskiner

Emine Keskiner

Eğitmen
Ayhan Öz

Ayhan Öz

Eğitmen
Bilal Yorulmaz

Bilal Yorulmaz

Eğitmen
Esra Albayrak

Esra Albayrak

Eğitmen
Elif Konar Özkan

Elif Konar Özkan

Eğitmen