Gençlik Eğitimleri ile öğrencilerimizin şahsiyet gelişiminin desteklemeyi, bağımsız bir kimlik ve üretken bir kişilik sahibi olmalarını hedeflemekteyiz. İnsan, akılla donatılmış, irade sahibi kılınmış, düşünme melekesi olan bir varlıktır. Bu varlığın çizgisini koruması gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı, insanın maddi ve manevi hücumlara fazlasıyla maruz kaldığı bu dönemde, fıtratının korunması ayrı bir önem taşımaktadır. Bunun için eğitim sürecinin doğru bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Bunun da en önemli dönemlerinden birisini hiç kuşkusuz gençlik dönemi oluşturmaktadır. YEKDER Marifet Okulu programı gelecek kuşakları yetiştirme sorumluluğumuzdan hareketle ortaya çıkan bir programdır.