1981 yılında Keban’da (Elazığ) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keban’da tamamladı. 2003 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını; 2009 yılında doktorasını tamamladı. 2012 yılında Newman University’de (İngiltere) doktora sonrası çalışmalarda bulundu ve 2015 yılında Din Eğitimi alanında doçentliğini tamamladı. 2009-2017 yılları arasında Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.