2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında “Çocuk Hikâye Kitaplarındaki Dinî ve Ahlâkî Motiflerin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (1908-1918)” tez konusuyla yüksek lisansını; 2012 yılında da “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi” tez konusuyla doktora çalışmasını tamamladı. 2006-2016 yıllarında çeşitli devlet okullarında öğretmenlik yapmış olan Ağırakça, 2016-2018 yılları arasında Düzce Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2018'den beri 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları ahlak eğitimi, ailede din eğitimi, dini gelişim ve erken çocukluk din eğitimidir.