1980 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini; M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini; 2012 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2016 yılından beri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ahlak Gelişimi, Değerler Eğitimi, Karakter Gelişimi, Dini Rehberlik, Üstün Yetenekliler alanlarında çalışmalarına devam eden Esra İleri Türk, YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde sürdürülen Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) eğitimci kadrosunda yer almaktadır.