İslamî ve insani değerlerin yaşanılır hâle gelmesinde öncelikle ilahî hitabın muhatabı olan yetişkinlerin her bir Müslüman için farz olan ilimleri tahsil edip hayat geçirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda YEKDER yetişkinlerin İslam'ı temel kaynaklarından ilmi bir bakışla öğrenecekleri programlar, kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli okuma grupları ve seminer dizileri düzenleyerek bu öğrendiklerini aile fertleriyle, çocuklarıyla paylaşmalarına katkı sağlayarak eğitim faaliyetlerine devam etmeyi hedeflemektedir.