1990 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde, yüksek lisans eğitimini "18.Yüzyıl İstanbul'unda Vefa Semti" adlı tez ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı. Çeşitli STK ve derneklerde gönüllü hizmetlerde bulunan Özçelik, YEKDER'de Genel Sekreter olarak görevine devam etmektedir.