YEKDER’de Tematik Okuma Grupları bahar sezonuna kayıtlar başladı!

“Romanlara Psikolojik Bakış”, “Çocuklar İçin Felsefe”, “İnsan 101”, "Medya" ve “Tefsir” olmak üzere beş tema etrafında toplanan okumalar, her biri alanında yetkin moderatörlerin rehberliğinde sürdürülecek. Güz sezonu boyunca sekiz hafta devam edecek olan programda iki haftada bir çevrimiçi buluşmalar gerçekleştirilecektir.

Program Tarihleri: 12 Şubat - 10 Haziran 2024

Kayıt Ücreti: 750 TL (Tek sefere mahsus, her bir grup için)

Okuma Grupları:

 • Nurgül Bahar & Sümeyye Sel Odabaş - Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Okumaları, Pazartesi 20.00-21.30
  (Başlangıç: 12 Şubat Pazartesi)

 • Büşra T. Kazan - İnsan 101 Okumaları, Salı 20.00-21.30
  (Başlangıç: 13 Şubat Salı)

 • Medya Okumaları - Tuba Aydın Sel, Çarşamba 20.00-21.30
  (Başlangıç: 14 Şubat Çarşamba)

 • Tefsir Okumaları: Yaratılış Gayemiz - Fatih Tok, Salı 20.00-21.30
  (Başlangıç: 20 Şubat Salı)

 • Psk. Mehmet Büyükçorak - Psikoloji Okumaları, Perşembe  20.00-21.30
  (Başlangıç: 15 Şubat Perşembe)

  *En çok iki gruba başvuru kabul edilmektedir.
  *Kontenjan sınırlıdır. 

 

Okuma Grubu İçerikleri:

1. Romanlara Psikolojik Bakış Okumaları – Psk. Mehmet Büyükçorak

İnsanın kendi yaşam hikayesinde, içine doğduğu ülke, kültür ve aile o kişi için nasıl değiştirici ve dönüştürücü etkiye sahipse, edebiyatta ürettiği karakter ve olay örgüleri üzerinden bir takım tahliller yapar. Bir Dostoyevski romanındaki karakter tahlilini bugün belki de dünya üzerinde çok sınırlı sayıda psikoterapist yapabilir. Bizler de, ülkemiz edebiyatından belli başlı eserleri seçtiğimiz bu okuma grubunda, hem karakterleri hem de toplumsal vakıaları psikoloji perspektifinden nasıl yorumlayabilirizi deneyimlemeye çalışacağız.

Okuma Listesi:

 1. Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 2. Yusuf Atılgan – Aylak Adam
 3. Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli
 4. Peyami Safa – Yalnızız

Oturumlar iki haftada bir perşembe günleri saat 20.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe

2. İnsan 101 Okumaları – Büşra T. Kazan

Sen “Senin” Kim Olduğunu Biliyor musun?

Hayatta türlü rollerin var, kendin olarak sensin, birilerinin çocuğusun, kadınsın ya da erkeksin, birinin sevdiğisin, eşisin, annesin, babasın… Peki sen gerçekten kimsin? Sen senin kim olduğunu biliyor musun?

İnsan 101 okuma grubunda insana dair okumalar yapacak, kendimizi yeniden keşfe çıkacağız. Çeşitli başlıklarla ilerleyip rollerimiz üzerinden hayatı irdeleyeceğiz. Kendini tanımaya var mısın? Sekiz oturumda adım adım aşağıdaki başlıkların üzerinde duracağız.

🔸 Sen Kimsin?

🔸 Kadın/Erkek Olarak Sen

🔸 Anne/Baba Olarak Sen

🔸 Çocuk Olarak Sen

Okuma Listesi:

 1. Sevmeye Kendinden Başla – Ilse Sand
 2. Bu His Sizin mi? – Büşra T. Kazan
 3. Kadın Beyni Erkek Beyni – Serkan Karaismailoğlu
 4. Kendine Ait Bir Oda – Virginia Woolf
 5. Anne Baba Sihri – Hedvig Montgomery
 6. Bağırmayan Anne Baba Olmak – Hal Edward Runkel
 7. Bütün Beyinli Çocuk, Daniel J. Siegel – Tina Payne Bryson

Oturumlar iki haftada bir salı günleri saat 20.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 13 Şubat 2024 Salı


3. Medya Okumaları – Tuba Aydın Sel

Dünyayı tanıma, kavrama ve nitelikli bir hayat pratiği geliştirmeye, eleştirel düşünme ve nitelikli iletişim becerilerinin kazandırılması için yaygınlaştırılmaya çalışılırken aynı zamanda enformasyon düzensizliği (information disorder) ile mücadelenin araçlarından biri olarak görülmektedir.

Bu okuma grubunda bu tür bir ihtiyaç, gereklilik ve arayıştan hareketle medya dünyasını tanıyıp, gösterilenin ötesinde anlatılmak istenileni teorik ve pratik boyutları ile inceleyeceğiz.

Okuma grubu kapsamında toplam 4 kitap okunarak analiz edilecek, yan okumalar, film izlemeleri ve gündem takibi ile süreç zenginleştirilecektir.

Okuma Listesi:

 1. Tüketim Toplumu – Jean Baudrillard
 2. Teknopoli – Neil Postman
 3. İ-Nesli – Jean M. Twenge
 4. Ben ve Biz / Postmodern İnsanın Psikanalizi – Rainer Funk

Oturumlar iki haftada bir çarşamba günleri saat 20.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba


4. Tefsir Okumaları – Doç. Dr. Fatih Tok

Seminerlerde, Kur’ân-ı Kerîm çerçevesinde insanın varlık âlemine çıkışı, yaratılış gaye ve hikmeti tahlil edilecektir. Bu bağlamda Yaratıcının, yetenekleri, zaafları, güçlü yönleri ile insanı nasıl tanıttığı anlaşılmaya çalışılacaktır. Keza bir yandan insanın yaratılış gayesini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve rehberlik konusu incelenirken bir yandan da insanın hem Yaratıcısına hem de yaşadığı zaman ve mekândaki muhataplarına karşı sorumlulukları ele alınacaktır. Seminerler sonunda Kur’ân’ın, maddî ve manevî bütün boyutlarıyla insanın gelişimine nasıl rehberlik ettiğinin anlaşılması hedeflenmektedir.

 1. Yaratılış Rehberi Kur’an’ı Anlama Usul ve Esasları

Kadir Suresi 97/1-5; Bakara Suresi 2/1-5; İbrahim Suresi 14/1; Zuhruf Suresi 43/43-44; Yunus Suresi 10/57; Nahl Suresi 16/102; İsrâ Suresi 17/9, 82; Fussilet Suresi 41/44.                                         

 1. İnsan İçin Zaman ve Mekânın Yaratılışı

Yunus Suresi 10/3; Hud Suresi 11/7; Ra’d Suresi 13/2; Enbiya Suresi 21/32; Furkan Suresi 25/59; Secde Suresi 32/4; Fussilet Suresi 41/9-12; Hadid Suresi 57/4; Zâriyat Suresi 51/47.

 1. İnsanın Yaratılışı ve Nitelikleri: Zaafları, Güçleri ve Yetenekleri

İnsanın ilk yaratılış: Al-i İmran 3/6; Nisa Suresi 4/1; En’âm Suresi 6/2; Hicr 15/26-28; Nahl Suresi 16/4, 72; Taha Suresi 20/55; Mü’minûn Suresi 23/12; Rum Suresi 30/20; Secde Suresi 32/9; Saffat Suresi 37/11.

İnsanın anne babadan oluşu: Hac Suresi 22/5; Mü’minûn Suresi 23/13-14; Mü’min Suresi 40/67; Kıyamet Suresi 75/37-38; İnsan Suresi 76/2; Târık Suresi 86/5; Tin Suresi 95/4-5; Alak Suresi 96/2.

 1. İlk İnsanın Yaratılış Gaye ve Hikmeti

Bakara Suresi 2/30-38; A’râf Suresi 7/11-37; Hicr Suresi 15/26-44; Tâhâ Suresi 20/116-127; Mülk Suresi 67/1-2; Zâriyat Suresi 5/56; Enbiya Suresi 21/16.

 1. İlk Vahiylerin Yaratılış Gayesini Gerçekleştirme Süreci

Alak Suresi 96/1-5; Kalem Suresi 68/1-7; Müzzemmil Suresi 73/1-9; Müddessir Suresi 74/1-7; Fatiha Suresi 1/1-7.

 1. İnsanın Yaratıcısı ile İletişimi ve O’na Karşı Sorumlulukları

Fatiha Suresi 1/1-7; Bakara Suresi 21; Mâide Suresi 5/72; Tevbe Suresi 9/31; Ra’d Suresi 13/36; Enbiya Suresi 21/25; Zümer Suresi 39/3. 

 1. İnsanın Öteki ile İletişimi

Al-i İmran Suresi 3/104, 110; Mâide Suresi 5/8, 78-79.

Nisa Suresi 4/135, 144-147; Tevbe Suresi 9/8-11, 71.

 1. İnsanın Kâinattaki Diğer Varlıklara Karşı Ahlâkî Sorumlulukları

Bakara Suresi 2/29; Câsiye Suresi 45/13; İsrâ Suresi 17/44; Hadid Suresi 57/1.

İstifade Edilecek Yardımcı Kaynaklar:

 1. Yaratılışla ilgili okumalar için; “Âyetlerin ve Hadislerin Dilinden Yaratılış”, Yayına Haz.: Prof. Dr. Âdem TATLI, Prof. Dr. Hasan AKAN, Akder Yay., 2018.
 2. Tefsir için klasik kaynaklardan; Fahreddin er-Razi’nin “Mefâtihu’l-Gayb” tefsirinin tercümesine, son dönem tefsirlerden de Elmalılı’nın “Hak Dini Kur’an Dili” tefsirine bakılabilir.
 3. Tefsir metodu ve Kur’an’ı anlama usulü; Şah Veliyyullah Dihlevî’nin “Tefsir Usulü el-Fevzu’l-Kebir fi Usuli’t-Tefsir” ile Muhsin Demirci’nin, “Tefsir Usulü”, İFAV Yayınları.
 4. İlk vahiylerin ahlâkî inşası için; Fatih Tok, “Vahiy Bağlamında Hz. Peygamber’in Nübüvvet Süreci”, Hiperlink Yayınları.

İnsanın öteki ve diğer varlıklarla ahlakî ilişkisi için, Fatih Tok, “Vahiy-Ahlak İlişkisi”, Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, Ensar Yayınları kitabı içinde bir bölüm, bakılabilir.

Oturumlar iki haftada bir salı günleri saat 20.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 20 Şubat 2024 Salı

5. Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Okumaları – Nurgül Bahar & Sümeyye Sel Odabaş

Çocuklar İçin Felsefe okumalarının bahar döneminde, uyaranların zenginliği üzerinde duracağız. “Uyaranı nasıl seçiyoruz?”, “Çocuk kitaplarından bu konuda nasıl faydalanıyoruz?”, “Somut bir olaydan yola çıkıp hangi konularda derinleşiyoruz?”, “Fikirlerimizi nasıl gerekçelendiriyoruz?” gibi sorulara okuma grubumuzda yanıtlar arayacağız.
Oturumlar iki haftada bir pazartesi günleri saat 20.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi

Ekip

Büşra T. Kazan

Büşra T. Kazan

Eğitimci
Mehmet Büyükçorak

Mehmet Büyükçorak

Eğitimci
Tuba Aydın Sel

Tuba Aydın Sel

Eğitimci
Sümeyye Sel Odabaş

Sümeyye Sel Odabaş

Eğitimci
Nurgül Bahar

Nurgül Bahar

Eğitimci
Fatih Tok

Fatih Tok

Eğitimci
Elif Sena Gelgör

Elif Sena Gelgör

Yetişkin Eğitimleri Sorumlusu
Rabia Kuruner

Rabia Kuruner

Komisyon Başkanı