1986 Şişli doğumlu olan yazar, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji ve İlahiyat alanlarında tamamladı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans programına devam etmektedir. Eğitimci ve ebeveynlere yönelik, “Din Eğitimi” alanında seminer ve atölye çalışmaları yapmaktadır. Şu an özel kurumlara program geliştirme alanında, maneviyat ve inanç gelişimi üzerine danışmanlık görevini yürütmektedir. Özel çalışma alanları; “Din Eğitimi”, “Din Eğitiminde Soyut ve Somut Kavramlar”, “Program Geliştirme”, “Din Eğitiminde Yöntem ve Teknik” ve “Çocuk Felsefesi”dir.