Eğitimde gelecek için güç birliği düşüncesinden hareketle farklı kurumlarla birlikte “Bilerek Doğuyoruz, Yolda Kaybediyoruz” temalı Temel Eğitim Sempozyumu’nu düzenleyen YEKDER, evrensel insani değerleri İslami perspektif ile verilmesini gaye edinmiştir. Okul öncesi eğitim kapsamında değer ve kavramlara aşinalık kazandırmanın yanı sıra adaba uygun davranış edindirmenin, bireyden topluma giderek değerler bütünü oluşturmanın gerekli olduğunu hedefleyen YEKDER, bu minvalde temel eğitim çalışmalarını da yürütmektedir.