YEKDER’de Tematik Okuma Grupları bahar döneminde yeni ve çeşitli temalar ile yeniden başlıyor!

YEKDER Tematik Okuma Grupları bahar dönemi kayıtları yeni ve çeşitli temalarla yeniden başlıyor!

“Çocuk Edebiyatı”, “Pozitif Psikoloji”, “Hatırat”, “Tefsir”, “Edebiyat Diliyle Eğitim”, “Kültür Tarihi” temaları çerçevesinde bahar gerçekleştirilecek okumalar, her biri alanında yetkin moderatörlerin rehberliğinde sürdürülecek. Bahar sezonu boyunca devam edecek olan programda iki haftada bir çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere toplamda on oturumluk buluşmalar gerçekleştirilecektir.

Program Tarihleri: Mart-Haziran 2023

Program Ücreti: 300 TL

Kontenjan sınırlıdır.

 

 

Moderatör İsmi

Tema

Gün ve Yer

Başlangıç Tarihi

1

Gülsüm Şanver

Kültür/Düşünce Tarihi Okumaları

Perşembe

18.00-19.30

Yüz yüze

2 Mart Perşembe

2

Elif Konar Özkan & Ümit Yaşar Özkan

Çocuk Edebiyatı

Cumartesi

20.00-21.30

Çevrimiçi

4 Mart Cumartesi

3

Kurtuluş Öztürk

Edebiyat Diliyle Eğitim Okumaları

Salı

20.00-21.30

Çevrimiçi

7 Mart Salı

4

Yasemin Müftüoğlu Demir

Tefsir Okumaları

Çarşamba

12.00-13.30

Yüz yüze

8 Mart Çarşamba

5

Hamit Kardaş

Hatırat Okumaları

Çarşamba

18.30-20.00

Yüz yüze

8 Mart Çarşamba


 

Okuma Grubu İçerikleri:

 1. Kültür Tarihi Okumaları, Gülsüm Gülsev Şanver

Kültür Tarihi okuma programında kültür tarihine dair giriş mahiyetinde bir bakış açısı oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun için kişilerin ve toplumların tarihinin zaman, mekân ve nesneler üzerinden okunduğu eserler örnek olarak seçilmiştir. Okuma programı lisans ve lisansüstü öğrencilerine yöneliktir.

Okuma Listesi:

 1. Amin Maalouf, Semerkant, Yapı Kredi Yayınları, 2021.
 2. Anthony Aveni, Zamanın Kültürel Tarihi: Takvimler, Saatler ve Kültürler; (çev. Sinan Coşkun), Ketebe Yayınları, 2021.
 3. Aslı Niyazioğlu, 17. Yüzyıl İstanbul'unda Rüyalar ve Hayatlar, Doğan Kitap, 2020.
 4. Emrah Safa Gürkan, Bunu Herkes Bilir: Tarihte Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar, Kronik Kitap, 2020.
 5. François Georgeon; Helene Desmet Gregoire, Doğu'da Kahve ve Kahvehaneler, (çev. Esra Özdoğan, Meltem Atik), Yapı Kredi Yayınları, 2022
 6. Orhan Okay, Kağıt Medeniyeti, Dergah Yayınları, 2014.
 7. Refik Halid Karay, Üç Nesil Üç Hayat, İnkılap Kitabevi, 2010.
 8. Salah Birsel, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Sel Yayıncılık, 2021.
 9. Stephane Henaut; Jeni Mitchell, Lezzetli Fransa Tarihi: Devrim, Savaş ve Aydınlanma Üzerine Gastronomi Hikayeleri, (çev. Gül Tonak), Say Yayınları, 2022.

Oturumlar iki haftada bir perşembe günleri 18.00’de YEKDER dernek merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 

Kayıt için tıklayınız...

 2. Çocuk Edebiyatı Okumaları, Elif Konar Özkan & Ümit Yaşar Özkan

Çocuk Edebiyatı okuma grubunda "Çocuk edebiyatı nedir, ne değildir? Dünyadaki her şey çocuk edebiyatına ve kitaplarına konu olabilir mi? Metinlerin edebi niteliği ve estetik değeri çocuk okura ne kazandırır? Çocuk edebiyatında edebi türleri tanımanın ve bilmenin her yaştan okur için önemi nedir?" sorularına cevap aranacaktır. Çocuk edebiyatında türler (masal, şiir, deneme, bilim kurgu, sessiz kitap, çizgi roman vd.) nitelikli ürünler okunarak değerlendirilecektir.

Okuma Listesi:

 1. Nardaniye Hanım (Zaman Zaman İçinde, Pertev Nail Boratav) ve Pamuk Prenses (Grimm Kardeşler)
 2. Çocuktan Dünyaya Poetik Dil I, II, III, IV, Mustafa Ruhi Şirin, Türk Dili Dergisi Ekim, Kasım, Aralık 2022 (Tavsiye: Kuğuları Çağıran Anne, Gökhan Akçiçek; Portakal Yıldızı, Cahit Ökmen)
 3. Ölümsüz Ece, Gülten Dayıoğlu
 4. Uçmayı Hayal Eden Kaşifler: Hezarfen ve Lagari, Meryem Uçar (Tavsiye: Aliya, Meryem Uçar)
 5. Dört Sonsuz Evren, Ahmet Melih Karauğuz (Tavsiye: Bulutlara Şiir Yazan Çocuk, Behiç Ak)
 6. Bu Bizim Anlaşmamız, Ryan Andrews (Tavsiye çizgi romanlar: Uzak, Shaun Tan; Kim Korkar Hain Tilkiden, Benjamin Brenner)
 7. Sözcük Korsanı Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel’in İnanılmaz Serüvenleri, Aşkın Güngör
 8. Montsuzlar, Ömer Açık (Tavsiye: Babasızlar, Kemalettin Tuğcu)
 9. Parmaklar Havaya Kim Duma Dum Kime!, Gökhan Özcan
 10. Hayalperest, Pam Munoz Ryan, Peter Sis

Oturumlar iki haftada bir cumartesi günleri saat 20.30’da çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi

 

3. Edebiyat Diliyle Eğitim Okumaları, Kurtuluş Öztürk

Bu okuma grubunda, Osmanlı modernleşme döneminden itibaren yazılmış olan eğitim temalı romanlardan bir seçki takip edilecektir. Programın temel amacı, romanlar üzerinden dönemlerin eğitim yaklaşımlarını anlamaya çalışmaktır. Çalışmada kullanılacak romanların ilki-19. yüzyılın son çeyreğinde -1875 yılında sonuncusu ise 2009’da kaleme alınmıştır. Okunacak eserlerden üçü Osmanlı dönemine, biri Cumhuriyeti’n kuruluş zamanına üçü de Cumhuriyet sonrasına aittir. Eserlerden ikisinin yazarı kadındır. Osmanlı dönemi eserlerinden Felatun Bey ve Rakım Efendi (1875) modernleşme dönemi erkek tipini, Refet (1896) yine aynı dönemde bir kadın figürünü ele alırken Turfanda mı Yoksa Turfa mı (1890), modern Müslüman birey önerisi sunmaktadır. Cumhuriyet’in kurulduğu tarihte yazılan Pervaneler (1924), yabancı okulların gençler üzerindeki etkisini ele almaktadır. Cumhuriyet döneminde kaleme alınan eserlerden Bozkırdaki Çekirdek (1967) Köy Enstitüleri’ni, Varolmak Kavgası (1969) İmam Hatipler’i, Yalancı Tanıklar Kahvesi (2009) 70’li yılların sağ -sol çatışmalarının yaşandığı dönemdeki bir genci konu edinmektedir.

Okuma grubunda yaklaşık 150 yıllık bir süreçte ortaya çıkan düşünceler, teklifler ve önerilerin izi sürülecektir. Farklı dünya görüşlerine ve ideolojilere sahip edebiyatçılarımızın ortak ve ayrışan yönleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Okuma Listesi:

 1. Felatun Beyle Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi (1875)
 2. Turfanda mı Yoksa Turfa mı?, Mehmed Murat (1890)
 3. Refet, Fatma Aliye (1896)
 4. Pervaneler, Feride Müfit Tek (1924)
 5. Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir (1967)
 6. Varolmak Kavgası, Mehmed Niyazi (1969)
 7. Yalancı Tanıklar Kahvesi, Vedat Türkali (2009)

Oturumlar iki haftada bir salı günleri 20.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 7 Mart 2023 Salı

 

4. Hatırat Okumaları, Hamit Kardaş

Hatıratlar, onu yazan kişinin dünyasına ve yaşadığı döneme bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Tarihin yardımcı kaynaklarından olan hatıratlar, temel tarih metinlerinden farklı olarak kişisel tecrübeleri ve düşünceleri de içerdiğinden daha kolay okunabilen eserler. YEKDER'in Hatırat Okumaları programında farklı dönemlerde ve coğrafyalarda yazılan hatıratlar ele alınarak mukayeseli bir okuma yapılacak.

Okuma Listesi:

 1. Ölüm Daha Güzeldi, Ahmed Davudoğlu, Hece Yayınları
 2. Ali Emiri'nin İzinde, M. Serhan Tayşi, Timaş Yayınları
 3. Türk Mektupları, Ogiler Ghislain De Busbecq, İş Bankası Yayınları
 4. Zetindağı, Falih Rıfkı Atay, Pozitif Yayınları
 5. İsyan Günlerinde İstanbul, Sir W. M. Ramsay, Timaş Yayınları
 6. Bir Ruh Macerası, Ayşe Şasa, Ketebe Yayınları
 7. İstanbul'da İki İskandinav Seyyah, Hans Christian Andersen, Knut Hamsun, Yapı Kredi Yayınları
 8. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Arminius Vambery, Kitabevi Yayınları
 9. Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı, Ahmed Yüksel Özemre, Kubbealtı Yayınları

Oturumlar iki haftada bir çarşamba günleri 18.30’da YEKDER dernek merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba

 

 1. Tefsir Okumaları, Yasemin Demir

Tefsir okumları grubunda, Kur’an’ı kelime kelime anlamak ve anlamlandırmak için meal ve tefsir rehberliğinde okumalar yapılacaktır. Seçilen kısa surelerde verilen mesajların günlük hayatımıza ne şekillerde yansıdığı üzerine konuşulacaktır. Derslerde farklı dönemlerde yaşamış ve eserlerini kaleme almış müfessirlerin görüşlerini harmanlanması ve katılımcıların katkıları ile etkileşimli bir grup çalışmasının ortaya çıkması hedeflenmektedir.

Oturumlar iki haftada bir çarşamba günleri 12.00’te YEKDER dernek merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

İlk oturum tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba

 

Kayıt için tıklayınız...

Ekip

Yasemin Müftüoğlu Demir

Yasemin Müftüoğlu Demir

Kurtuluş Öztürk

Kurtuluş Öztürk

Hamit Kardaş

Hamit Kardaş

Gülsüm Gülsev Şanver

Gülsüm Gülsev Şanver

Elif Konar Özkan

Elif Konar Özkan

Ümit Yaşar Özkan

Ümit Yaşar Özkan

Elif Sena Gelgör

Elif Sena Gelgör

Yetişkin Eğitimleri Koordinatörü