Programın ana gayesi eğitim alanında çalışmalar yapan gençlere değişen dünyanın dinamikleri çerçevesinde bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu doğrultuda programın bir diğer hedefi günümüz eğitim dünyasında yeniliklere uygun şekilde, manevi köklerinden beslenen bir dil ve yöntem yakalanmasının önünü açmaktır.

Mahmut Mücahit Çapun

Mahmut Mücahit Çapun

Gençlik Eğitimleri Koordinatörü