Evrensel insanî değerlerin İslami perspektif ile sunulduğu programımızda değer ve kavramlara aşinalık kazandırma, kavramları sevdirme ve adaba uygun davranış edindirme hedeflenmektedir. Hedeflenen bu kazanımlara ulaşmada okul öncesi döneme uygun oyun, tekerleme, şiir, hikâye, şarkı, bilmece, el işi etkinlikleri, kukla tiyatroları, drama çalışmaları, çizgi filmler ve konulara uygun afişler kullanılmıştır. İçeriği hazırlarken bu dönemdeki çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimleri ve hazırbulunuşlukları göz önünde bulundurulmuştur. Programımızda bilişsel, duyuşsal ve devinimsel (motor) kazanımlar genel itibari ile kendi içinde dengeli bir dağılım göstermektedir.

Adab Okulu, haftalık 3 ders saatini kapsayan (bir ders 30 dakika) oyun ve etkinlik temelli, dini bilgiler ve adab içerikli bir eğitim programıdır.

Adab Okulu, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmak üzere 6 yaş grubundaki çocukların hazırbulunuşluk düzeylerine uygun hazırlanmış bir din eğitimi programıdır. 

Programın müfredat ve materyal geliştirme çalışmaları ile pilot uygulamaları devam etmektedir. 2017-2018 eğitim döneminde müfredat hazırlığı devam ederken Yekder ile anlaşmalı okul öncesi eğitim kurumlarında pilot çalışma olarak uygulanmaya başlanmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya devam edilmektedir. Müfredat üzerinde revizeler yapılmaktadır.

Elif Konar Özkan

Elif Konar Özkan

Çocuk Eğt. Kom. Başkanı
Selvinaz Taşdemir

Selvinaz Taşdemir

Koordinatör
Ruşen Yavuz

Ruşen Yavuz

Üye
Tülin Öztürk

Tülin Öztürk

Üye