22 Mayıs 2024

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08.06.2024 Saat: 13.30’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Raşit Küçük Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 15.06.2024 Saat: 13.30’da dernek merkezinde yapılacaktır.

Gündem maddeleri;
1- Açılış yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- YK faaliyet raporunun okunması ve ibrası
4- Gelecek dönemin faaliyet ve mali tablo planlaması
5- Yeni yönetim ve denetim kurulu için seçim yapılması
6- Dilek ve temenniler.