13 Ocak 2023

“Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri” başlıklı çevrimiçi seminer, 11 Ocak Çarşamba akşamı YEKDER bünyesinde gerçekleştirildi.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi bünyesinde uzman kütüphaneci olarak görev alan Ayşe Kasap, Osmanlıca Çocuk Dergileri konulu sunumuyla dinleyiciler ile bir araya geldi. Çocuk dergilerinin tarihçesini ele alan Kasap, 1863’te ilk yayınlanan çocuk dergisi ile benzer dönemde Avrupa ve Amerika’da yayınlanan dergilerin içeriğinden söz etti.

Dönemsel olarak çocuk dergilerinin dönüşümü ve toplumsal olarak yaşanan değişimde dergilerin yeri üzerine sohbet edilen seminerde, dönemin dergilerinin edebî ve eğitici yönden kalitesine değinildi. Çocukları hayata hazırlama, eğitimlerine katkı sağlama, sosyal ve kültürel gelişmelere olduğu kadar ülke ve dünya olaylarını anlama ve algılamalarına yardımcı olduğu ve çocuklara okumayı teşvik etme, bilginin önemini kavrama konularında da çocuk dergilerinin yol gösterici olduğu ifade edildi. Çocuk dergilerinin çocuklar üzerindeki bu olumlu etkileri ve bu dergilerde yer alan görsel ve resimlerin seçimi ve kalitelerinden bahsedildi. Osmanlı döneminde İstanbul’da baskı yapan dergilere gönderilen okur mektuplarının yalnızca Anadolu’dan değil Selanik, Gürcistan gibi yakın topraklardan da geldiği ifade edildi.

Günümüzde hâlihazırda yayınlanan ve yeni yayınlanacak çocuk dergileri için tavsiyelerde bulunan Kasap’ın sunumun ardından soru cevap bölümü ile katılımcılar fikir ve görüşlerini ifade ederek seminere katkı sağladılar.

Çevrimiçi seminerler iki haftada bir çarşamba akşamları farklı konu ve konukların sunumlarıyla devam ediyor.