15 Kasım 2022

Marifet Okulu’nda ilk ay geride kaldı. Marifet Okulu 2022-23 döneminde eğitimin ilk ayı sona erdi. 4. Ders haftasında öğrenciler, rehber hocaları ve etkinlik eğitmenleriyle bir araya gelerek günlerini değerlendirdi.

Lise gruplarında bu hafta Drama Dersi kapsamında Efruze Esra Alptekin Marifet Okulu’ndaydı.  Ders kapsamında birbirinden farklı çalışmalarla değerlere dair düşündürücü etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin oyunla, rolle, doğaçlama ile vakit geçirdiği derste katılımcıların birbirini dinleme, saygı duyma, üretme ve kendini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Öte yandan bu hafta lise grubu için seminer haftasıydı. Büşra Topçu hocamız “Kâinat” konulu semineriyle bizlerle oldu.

Ortaokul gruplarında bu hafta Musiki Dersi kapsamında Hüseyin Süer Marifet Okulu’ndaydı. Öğrencilerin dinleme ve ritim becerilerini geliştirerek musiki ile tanışmaları amaçlanan derste uygulamalı denemeler yapıldı. Bunun yanı sıra yine ortaokul gruplarında her hafta olduğu gibi Kur’an-ı Kerim dersi gerçekleştirilirken, Kelime-i Tevhid ve Anne-Baba Hakkı konularında sohbet edildi.

Öğrencilerin temel meselelerdeki hassasiyetlerini ve bilgi birikimlerini geliştirmeyi hedefleyen, bunun yanında birbirinden farklı etkinlik ve beceri derslerini içeren Marifet Okulu’nda yeni dönem başvuru ve kayıtları sürüyor. Başvuru ve kayıtlar web sitesi ve irtibat numarası aracılığıyla alınıyor.