19 Nisan 2022
Ahlak temasına uygun başlıklarla her gün farklı bir hoca ile hasbihâlin yapıldığı mukabele programımızda 18. cüz okuması ve 18. hasbihâl konusu tamamlandı.

Fatma Sultan Özdemir ve Merve Taşkın’ın Kur’ân tilavetiyle gerçekleştirilen programın dördüncü gününde “İyiliği Emretmek, Kötülükten Alıkoymak” başlıklı hasbihâl konuğu Ayşenur Kapusuz oldu. Âl-i İmrân 3/104 ayetinden yola çıkarak Kur’ân’da yer alan iyilik kavramlarının mahiyetine dair açıklamalarda bulundu.

“Kötülük Ardından Bağışlanma Dilemek” başlıklı hasbihâl konuğu Rahile Kızılkaya Yılmaz, tevbe istiğfar için günah işlemeye gerek olmadığını, bağışlanma istemenin kendisinin bir ibadet olduğunu ifade etti. İstiğfar kelimesinin kökünde yer alan istemek eylemi için üç aşamaya işaret eden Kızılkaya Yılmaz, “Kişi öncelikle günahı terk etmeli, pişmanlık duymalı ve aynı hatayı tekrarlamamak konusunda kararlı olmalıdır.” dedi.

Hayrunnisa İstekli’nin “Nefsani Duygulara Kapılmak” konulu hasbihâlinde fazilet ve rezilet kavramlarına dair tanımlamalar yapıldı. Nefsani duygulara kapılmanın insanlara has bir durum olduğunu ifade eden İstekli, Gazzali’nin tanımlarından hareketle nefs ilahi bir latifedir, dedi.

Şule Saraç’ın “Hatalara Karşı Tevbe Tesellisi” başlıklı hasbihâli En'âm 6/54 ayeti ile değerlendirildi. Saraç, “Allah, mükemmeldir ama mükemmelliyetçi değildir.” diyerek tevbenin korunması için günahın sevilmediği ve hoş görülmediği yerlerde bulunmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

“Hz. Nuh: Çoğunluğa Değil Hakk'a Tabi Olmak” başlıklı hasbihâlinde Ayşe Öztürk, insanın sosyal hayattaki ebeveynlik, dostluk, işveren olma gibi sosyal rollerinin hakka tabi olmak için bir fırsat olduğunu ifade ederek hakkın emanet olarak görülmesinin ve muhafaza edilmesinin önemini aktardı.

Asiye Ergün’ün “Müminin Vasıfları” hasbihâlinde Enfâl 8/2-4 ayeti merkezde olmak üzere farklı ayetlerden ve hadislerden alıntılarla bu vasıflara işaretler edildi.

Enfâl 8/60 ayetinden hareketle oluşturulan “Elinden Gelenin En İyisini Yapmak” başlıklı hasbihalde Gülsüm Pehlivan Ağırakça, ayette geçen savaş atları kelimesini dönemin uygun mücadele yöntemleri olarak açıkladı. Bunun bir iş ahlakını da getirdiğini ifade eden Pehlivan Ağırakça, iyiliği sürdürmenin de atlar hazırlamaya dahil edilebileceğini dile getirerek elinden gelenin en iyisini yapmayı ihsan ve ihlas olarak tanımladı. Elinden gelenin en iyisini yapmak, bir işi sorumluluğun ötesine taşıyarak onda gönüllülük göstermektir.

Saliha Kızılkaya’nın “İrade Hürriyeti” başlıklı hasbihâli, Yûnus 10/ 99-108 ayetleri merkeze alınarak gerçekleştirildi. Kızılkaya aklın insana kendini tanıma ve biçimlendirme imkânı verdiğini ifade etti.

Program Ramazan ayı boyunca her gün 11.00-12.45 saatlerinde online olarak gerçekleştirilecek.