25 Mayıs 2023

YEKDER Çevrimiçi Seminerler’de 25 Mayıs Çarşamba akşamı “Günümüzde Hadisleri Doğru Anlamak” konusuyla Doç. Dr. Rahile Kızılkaya Yılmaz konuşmacı olarak ağırlandı.

Hadis ilminin dinamiklerini anlamadan hadisleri anlamanın mümkün olmayacağını ifade eden Yılmaz, hadis ilminin müstakil bir disiplin olduğunun farkında olunması gerektiğini ifade etti. Hz. Peygamber’e (s.a.v) itaatin öneminin Kur’an-ı Kerim’de ayetler ile kesin olarak yer aldığını, bu sebeple Rasulullah’ın sünnetinin doğru anlamanın ve içselleştirmenin önemi vurgulandı. Sağlıklı bir Peygamber tasavvuruna sahip olmanın hadislere yönelik ulaşılan bilgiyi de beslediği belirtildi.

Seminerde Hadis ilminin temellerinin ele alındığı seminerde, rivayet çeşitleri ve ravinin vasıfları gibi Hadis disiplinin her biri alanında ciddi literatüre kaynaklık eden başlıkları dinleyicilere sunuldu. Tarih boyunca ve günümüzde hadislerin yanlış veya eksik anlaşılmasına sebep olan maddeler sıralandı. Halk arasında “Uğursuzluk Hadisi”, “Kemâl Hadisi” şeklinde bilinen hadislerinin bağlamı ele alınarak hangi sebeplerle yanlış aktarıma sebep olduklarından bahsedildi.

Hadisleri okumada ve anlamada hadis şerhlerinin öneminin ele alındığı konuşmanın devamında Kur’an-Sîret-Sünnet-Hadis bütünlüğü üzerinde duruldu. Hadis okuma kültürünü artırmanın öneminin yanı sıra Siyer okumanın günlük hayatın bir parçası haline gelmesinin faydaları anlatıldı. Dinleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasını ardından çevrimiçi seminer programı tamamlandı.

Çevrimiçi seminerler iki haftada bir çarşamba akşamları farklı konu ve konukların sunumlarıyla devam ediyor.