YEKDER’de Tematik Okuma Grupları güz döneminde yeni ve çeşitli temalar ile yeniden başlıyor!

“Çocuk Edebiyatı”, “Psikoloji”, “Çocuk Psikolojisi”, “Hatırat”, “Kur’an Rehberliğinde Şekil Alan Hayatlar”, “Tefsir”, “Çocuk Merkezli Animasyonlar”, “Sezai Karakoç”, “Okur Buluşmaları” ve “Sessiz Film Okumaları” olmak üzere 10 ana tema etrafında gerçekleştirilecek okumalar, her biri alanında yetkin moderatörlerin rehberliğinde sürdürülecek. Güz sezonu boyunca Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan programda iki haftada bir çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere toplamda on oturumluk buluşmalar gerçekleştirilecektir.

Program Tarihleri: Eylül 2022 – Ocak 2023
Son Başvuru: 18 Eylül 2022
Program ücretlidir.
Kontenjan sınırlıdır.

TEMA

MODERATÖR

MEKÂN/ZAMAN

BAŞLANGIÇ

1.Psikoloji Okumaları

Dr. Kln. Psk. Ayşe Altunkaya Erdoğmuş

Çevrimiçi
Pazartesi
14.00 - 15.30

19.09.2022

2.Çocuk Psikolojisi Okumaları

Kln. Psk. Fatma Zehra Tunalı

Çevrimiçi
Salı
10.30 – 12.00

20.09.2022

3.Okur Buluşmaları

Fatma Ekinci

Yüz yüze
Perşembe
11.00 – 12.30

22.09.2022

4.Tefsir Okumaları

Yasemin Müftüoğlu Demir

Yüz yüze
Pazartesi
13.00 - 14.30

26.09.2022

5.Hatırat Okumaları

Hamit Kardaş

Yüz yüze
Çarşamba
18.30-20.00

28.09.2022

6.Kur’an Rehberliğinde Şekil Alan Hayatlar

Henim Demirhan

Yüz yüze
Cuma
11.00 – 12.30

30.09.2022

7.Sezai Karakoç Okumaları

Saadettin Acar

Çevrimiçi
Cuma
21.00 – 22.30

30.09.2022

8.Çocuk Merkezli Animasyon Okumaları

Sümeyra Turanalp

Çevrimiçi
Cumartesi
19.00 – 20.30

01.10.2022

9.Çocuk Edebiyatı Okumaları

Elif Konar Özkan/Ümit Yaşar Özkan

Çevrimiçi
Cumartesi
20.30 – 22.00

01.10.2022

10. Sessiz Film Okumaları (Sağır ve İşitme Engellilere Yönelik)

Gülsüm Merve Arazlı

Yüz yüze
Salı
14.00 – 15.30

04.10.2022

Kayıt için tıklayınız...

--------
Psikoloji Okumaları | Dr. Kln. Psk. Ayşe Altunkaya Erdoğmuş

Bu programın amacı psikoloji alanından seçme kitaplar okumak, insana psikoloji perspektifinden bakmak, günlük işleyişi kolaylaştırabilecek çıkarımlarda bulunmak ve insan olma yolculuğuna katkı sağlamaktır. Okuma grubunda belirlenmiş kitaplar, takvime uygun biçimde okunacak, oturumlarda ilgili bölümler tartışılacak ve her katılımcının kendini ifade etmesine fırsat verilecek ve moderatörün koordinasyonunda yapılacak değerlendirmeler ile oturumlar yönetilecektir.

Psikoloji alanıyla ilgilenen, bu alanda öğrenci olan veya profesyonel olarak çalışan, insana psikoloji perspektifinden bakmak isteyen ve kendisine dair konuşmayı arzu eden herkesin katılımına açık bir çalışma olacaktır. Oturumlara gerekli okumaları yapmış olarak katılmak, tartışmalara aktif katılım sağlamak, diğerlerinin görüşlerine saygı göstermek ve grubun mahremiyetine riayet edilmesi katılımcılardan beklenmektedir.

Okuma Listesi:

 • İnsan Olmak, Engin Geçtan
 • İnsan Denen Meçhul, Alexis Carrel
 • Yeniden İnsan İnsana, Doğan Cüceloğlu
 • İnsanın Anlam Arayışı, Victor Frankl
 • Seninle Başlamadı, Mark Wolynn

Oturumlar iki haftada bir Pazartesi günleri 14.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi

--------
Çocuk Psikolojisi Okumaları | Kln. Psk. Fatma Zehra Gelgör Tunalı

Çocuk psikolojisini anlamak, her ne kadar deneyimle ve hayatın içindeki örneklerle daha mümkün olsa da bu alanda yazılan pek çok değerli kitap bu yolda bize oldukça fayda sağlayabilir. Bu atölyede çocukları bilişsel, duygusal, biyolojik ve sosyal alanlarda anlamak adına farklı kaynaklardan yararlanacağız. Sağlıklı ve normal gelişim ile sağlıksızdan ve anormale kayan çizgiyi nerede yakalayabileceğimizi birlikte keşfetmeye çalışacağız.

İlk oturum için “Yetenekli Çocuğun Dramı, Alice Miller” okunacaktır.

Oturumlar iki haftada bir Salı günleri saat 10.30’da çevrimiçi gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 20 Eylül 2022 Salı

--------
Okur Buluşmaları | Fatma Ekinci

Okumak bir yolculuk ise şayet, her okurun yolculuğu çok özeldir ve zamanla kendi müktesebat ve tecrübeleriyle şekillenir. Ortak okumalar ise bu biricik tecrübelerin farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla zenginleşmesine imkân verecek surette bir araya gelinmesini sağlar.

Biz de dünle bugünü, doğu ile batıyı, eski ile yeniyi, geleneksel olanla moderni karşılaştırmalı olarak ele alacağımız bir programla, belirlediğimiz tema çerçevesinde okuduğumuz metinleri beraber değerlendirmeyi teklif ediyoruz. YEKDER’de gerçekleşecek 10 oturumluk okur buluşmalarının hem içinde bulunduğumuz toplumu ve yaşadığımız çağa hâkim düşünce dünyasını anlamaya, hem de İslami bir perspektifle meseleleri ele almaya katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Okuma Listesi:

 • Düşüncenin Coğrafyası / Richard E. Nisbett
 • İslam ve Batı / İbrahim Kalın
 • Gülün Adı / Umberto Eco
 • Frankenstein / Mary Shelly
 • Üç Mesele / İsmet Özel
 • Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak / Tim J. Winter
 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü / Ahmet Hamdi Tanpınar
 • İslam Düşünce Gelenekleri / Ömer Türker
 • Doğu Batı Arasında İslam / Aliya İzzetbegoviç
 • Yitik Cennet / Sezai Karakoç

Oturumlar iki haftada bir Perşembe günleri 11.00’de YEKDER dernek merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe

--------
Tefsir Okumaları | Yasemin Müftüoğlu Demir

Kur’an’ı kelime kelime anlamak ve anlamlandırmak için meal ve tefsir rehberliğinde okumalar yapılacaktır. Seçilen surelerde verilen mesajların günlük hayatımıza ne şekillerde yansıyabileceği konuşulacaktır. Derslerde farklı çağlardan müfessirlerin görüşlerini harmanlanarak katılımcıların katkıları ile etkileşimli bir çalışma ortaya çıkması hedeflenmektedir.

Oturumlar iki haftada bir Pazartesi günleri 13.00’te YEKDER dernek merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi

--------
Hatırat Okumaları | Hamit Kardaş

Hatıratlar, onu yazan kişinin dünyasına ve yaşadığı döneme bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Tarihin yardımcı kaynaklarından olan hatıratlar, temel tarih metinlerinden farklı olarak kişisel tecrübeleri ve düşünceleri de içerdiğinden daha kolay okunabilen eserler. YEKDER'in Hatırat Okumaları programında farklı dönemlerde ve coğrafyalarda yazılan hatıratlar ele alınarak mukayeseli bir okuma yapılacak.

Okuma Listesi:

 • Mahir İz, Yılların İzi, Kitabevi Yayınları
 • Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar (Birinci Cilt), MED Yayınları
 • İstanbul'da Bir Hoş Sada, Anna Grosser Rilke, İş Bankası Yayınları
 • Amerika'da Bir Türk, Tosun Bekir Bayraktaroğlu, Sufi Kitap
 • Kutuz Hoca'nın Hatıraları, İsmail Kara, Dergah Yayınları
 • Ateş Denizi, Beşir Ayvazoğlu, Kapı Yayınları
 • Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitap
 • Mekke'ye Giden Yol, Muhammed Esed, İnsan Yayınları
 • Türk'ün Ateşle İmtihanı, Halide Edib Adıvar, Can Yayınları
 • Hak Yol İslam Yazacağız, Hasan Aksay, Turkuvaz Yayınları 

Oturumlar iki haftada bir Çarşamba günleri 18.30’da YEKDER dernek merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba

--------
Kur’an Rehberliğinde Şekil Alan Hayatlar | Henim Demirhan

Yaşadığımız çağın Müslümanları olarak ilahi vahyi anlamak ve günümüz sorunlarına karşı sağlıklı bir anlayış geliştirmek için Resulullah’ı ve ona iman ederek eğitiminden geçen sahabe hayatlarını tanımak gereklidir. Çünkü sahabe öncü nesildir. Bu öncü nesil, Resule iman ederek ona arkadaşlık, dostluk ve yoldaşlık yapmak suretiyle İslam'ın bize kadar ulaşmasında öncü rol oynayan, ilk sağlam halkadır.

Bu sebeple İslam'ın anlaşılmasında ilk dönemi ve bu sağlam anlayışı temsil eden sahabe hayatları, günümüz sorunlarını anlamak adına bize zengin içerikli okuma imkânları sunar. Resul ve Sahabe ilişkisi, hem ilkesel hem uygulama olarak Resul’un hayatını ve İslam'ı anlamak için önem arz eder. Çünkü sahabe Resul’un eğitiminden geçerek anlam kazanmış seçilmiş bir topluluktur. On beş günde bir gerçekleşecek olan sahabe hayatları çalışmamız, katılımcılara paylaşılacak olan sure ve makale okumaları çerçevesinde işlenecektir.

Oturumlar iki haftada bir Cuma günleri 11.00’de YEKDER dernek merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma

--------
Sezai Karakoç Okumaları | Saadettin Acar

Bu çalışmada Türkiye’nin en önemli mütefekkir ve şairlerinden biri olan Sezai Karakoç’un (1933-2021) düşünce dünyasını, fikir ve sanat anlayışını en genel hatlarıyla tespit etmeye çalışılacaktır. Karakoç’un medeniyet fikrine, devlet ve millet kavramlarına dair açılımlarına, gelenek yorumuna, şiirine ve şiir poetikesına dair müzakereler yapılacak ve Karakoç’un Diriliş kavramına dair açılımlar getirilecektir. En geniş anlamıyla bir Sezai Karakoç portresi ortaya çıkarmaya çalışmak atölyenin hedeflerindendir. Bu çerçevede işlenecek bazı başlıklar:

 • Sezai Karakoç kimdir?
 • Sezai Karakoç bize ne söyledi?
 • Sezai Karakoç’un şahsiyeti ve duruşu
 • Sezai Karakoç’un mirası
 • Sezai Karakoç’ta medeniyet fikri
 • Diriliş kavramı ve çağrışımları
 • Sezai Karakoç ve gelenek meselesi
 • Sezai Karakoç düşüncesinde ahiret inancı
 • Sezai Karakoç şiiri üzerine
 • Sezai Karakoç ve modern şiir

Oturumlar iki haftada bir Cuma günleri 21.00’de çevrimiçi gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma

--------
Çocuk Merkezli Animasyon Okumaları | Sümeyra Turanalp 

Animasyonlar hikâye anlatmanın bin bir yolundan biri. Teknikle sanatın buluştuğu bu etkileyici filmler en az kitaplar kadar özel bir ilgiyi hak ediyor. Animasyonlardaki sanatsal, didaktik, ideolojik göstergeler diğer çocuk medyalarının, çocuk tabanlı popüler kültürün, tüketim kültürünün de tetikleyicisi veya belirleyicisi olabiliyor. Bütün bu göstergeleri doğru okumak aynı zamanda zamanın ruhunu okumakla eşdeğer olabiliyor bazen. Bu okumaların amacı sanatın hayata, hayatın sanata ayna olduğu animasyon sanatına çocuk merkezli bir bakış denemesi.
Okumalar farklı türlerde seçilen animasyonların film okuma yöntemlerinden biri veya birden birden fazlası kullanılarak kritik edilecektir.

Oturumlar iki haftada bir Cumartesi günleri 19.00’da çevrimiçi gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi

--------
Çocuk Edebiyatı Okumaları | Elif Konar Özkan & Ümit Yaşar Özkan 

Çocuk Edebiyatı okuma grubunda "Çocuk edebiyatı nedir, ne değildir? Dünyadaki her şey çocuk edebiyatına ve kitaplarına konu olabilir mi? Metinlerin edebi niteliği ve estetik değeri çocuk okura ne kazandırır? Çocuk edebiyatında edebi türleri tanımanın ve bilmenin her yaştan okur için önemi nedir?" sorularına cevap aranacaktır. Çocuk edebiyatında türler (masal, şiir, deneme, bilim kurgu, sessiz kitap, çizgi roman vd.) nitelikli ürünler okunarak değerlendirilecektir.

Oturumlar iki haftada bir Cumartesi günleri saat 20.30’da çevrimiçi gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi

--------
Sessiz Film Okumaları (Sağır ve İşitme Engellilere Yönelik) | Gülsüm Merve Arazlı

Sessiz Film Okumaları, Sağır ve İşitme Engelli bireylere yönelik sinemanın görselliği üzerinden sahadaki inanç algıları ve yansımaları hakkında farklı bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. Temaya özgü seçilen filmler, anadili Türk İşaret Dili olan her bir katılımcının katkılarıyla bu konu bağlamında tartışılacaktır. Bu çalışma engellilik ve din eğitimi alanında ilk kez düzenlenmesi sebebiyle önem taşımaktadır.

Oturumlar iki haftada bir Salı günleri 14.00’de YEKDER dernek merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
İlk oturum tarihi: 4 Ekim 2022 Salı

 

Kayıt için tıklayınız...

Ekip

Saadettin Acar

Saadettin Acar

Sümeyra Turanalp

Sümeyra Turanalp

Hamit Kardaş

Hamit Kardaş

Yasemin Müftüoğlu Demir

Yasemin Müftüoğlu Demir

Fatma Zehra Gelgör Tunalı

Fatma Zehra Gelgör Tunalı

Ayşe Altunkaya Erdoğmuş

Ayşe Altunkaya Erdoğmuş

Fatma Ekinci

Fatma Ekinci

Gülsüm Merve Arazlı

Gülsüm Merve Arazlı

Henim Demirhan

Henim Demirhan

Elif Konar Özkan

Elif Konar Özkan

Ümit Yaşar Özkan

Ümit Yaşar Özkan

Elif Sena Gelgör

Elif Sena Gelgör

Yetişkin Eğitimleri Koordinatörü