Öğretmen Seminerlerinde Bu Ay "Eğitimde Duygusal Keşifleri" Konuşuyoruz

Dönüşen toplum ve buna bağlı olarak değişen eğitim uygulamaları, eğitimin ana unsurlarından olan öğretmenlerin bu değişimden etkilenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bugünün ve yarının öğrencilerini yetiştiren öğretmenler, günümüz yöntem ve uygulamalarını kullandığı takdirde etkili bir öğretim sunmuş olacaktır. Dolayısıyla kendi değer dünyamızı inşa eden ve bu değere hizmet edecek öğrenciler yetiştirmeyi gaye edinen öğretmen ve öğretmen adaylarının güncel eğitim anlayışlarına bağlı mesleki donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

YEKDER Öğretmen Seminerleri, eğitimci ve eğitimci adaylarının mesleki becerilerine katkı sağlamak, teoriden pratiğe uzanan bilgilerle nitelikli çalışmaların ortaya koyulmasına aracılık etmek amacıyla; her ay alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek bir eğitim dizisidir.

Ocak ayı seminerimiz Klinik Psikolog Talha Tolunalp tarafından “Eğitimde Duygusal Keşifler” başlığıyla Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

Tarih: 17 Ocak Çarşamba 2024

Saat: 18.00

Yer: Bağlarbaşı Kültür Merkezi Seminer Salonu 

❗ Programımız ücretsizdir. 

Talha Tolunalp kimdir?

1991 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okudu. Lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji, yüksek lisans eğitimini de Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans tezi kapsamında “Ebeveynlerin Çocuklarıyla Oyun Oynama Alışkanlıkları ile Çocuklarda Görülen Davranış Sorunları Arasındaki İlişki” konusunu çalıştı.

Üniversite sonrasında psikolojik danışmanlık merkezlerinde, belediyelerde, eğitim kurumlarında, dernek ve vakıflarda, çocuk dizilerinde kısacası çocuk için yürütülen birçok farklı çalışmada ve projede yer aldı. Halen Ahenk Psikoloji’de çocuklar üzerine psikolojik destek çalışmaları yürütmektedir. Yenikapı Çocuk, Yeni Aile Çocuk ve Digete Çocuk yayınlarında danışmanlık ve yazarlık yapmaktadır. Oyun Terapileri Enstitüsü’nün aktif bir üyesidir. Bu çalışmaların yanı sıra, ebeveynler, öğrenciler, uzmanlar ve yeni mezunlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya yönelik seminer ve atölyeler düzenlemekten keyif alan “sosyal bir psikolog” olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Deneyimsel Oyun Terapisi alanında uluslararası sertifikasyon sürecini tamamlayan Tolunalp bu ekolün yanı sıra çalışmalarında Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, EMDR, Öykülerle Terapi, Kukla Terapisi ve Sanat Terapisi gibi ekolleri de kullanmaktadır. İstanbul’da ikamet etmektedir.

 

 

k

 

 

gggggggggggggggggggggggggg

g