Öğretmen Seminerleri -2-

Dönüşen toplum ve buna bağlı olarak değişen eğitim uygulamaları, eğitimin ana unsurlarından olan öğretmenlerin bu değişimden etkilenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bugünün ve yarının öğrencilerini yetiştiren öğretmenler, günümüz yöntem ve uygulamalarını kullandığı takdirde etkili bir öğretim sunmuş olacaktır. Dolayısıyla kendi değer dünyamızı inşa eden ve bu değere hizmet edecek öğrenciler yetiştirmeyi gaye edinen öğretmen ve öğretmen adaylarının güncel eğitim anlayışlarına bağlı mesleki donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

YEKDER Öğretmen Seminerleri, eğitimci ve eğitimci adaylarının mesleki becerilerine katkı sağlamak, teoriden pratiğe uzanan bilgilerle nitelikli çalışmaların ortaya koyulmasına aracılık etmek amacıyla; her ay alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek bir eğitim dizisidir.

Kasım ayı seminerimiz Doç. Dr. Yavuz Samur tarafından “Oyun Dostu Öğretmen” başlığıyla gerçekleştirilecektir.

Doç. Dr. Yavuz Samur Kimdir?

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika'nın Virginia Tech Üniversitesi'nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – Curriculum and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır. Aynı zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri (TR/EN, Tezli/Projeli), Yüksek Lisans ve Doktora program koordinatörüdü ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi’nin (YEGAM) de başkanlığını yapmaktadır. Doç. Dr. Yavuz Samur 2022 Yılın Akademisyeni ödülünün de sahibidir.

Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma, eğitsel oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı, oyun temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır. Tüm bu alanları kapsayan Oyun Dostu Okul, Oyun Dostu Öğretmen, Oyun Dostu Ebeveyn ve Oyun Dostu Belediye gibi projelerin de kurucusudur. Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde yer almaktadır. Birçok resmi ve özel kuruma ve şirketlere bu konularda danışmanlık vermektedir. Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok eğitim ve seminerler de düzenlemektedir.

Ekip

Nur Vesile Yalav

Nur Vesile Yalav