YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen İnsan ve Toplum İlm-i Hâli Eğitim Programı, 2023 Bahar sezonunda yeni eğitimciler ve yeni seminerler ile devam ediyor.

İnsan ve Toplum İlm-i Hâli eğitim programında, bireyleri merkez alarak aileleri, dünyaya ve küresel gelişmelere karşı donanımlı hale getirmeye gayret gösteriyoruz. Ebeveynlere, ailelere ve kendisini geliştirmek isteyen yetişkinlere yönelik düzenlediğimiz derslerde kendi değerlerimiz ve kaynaklarımız ile yola çıkarak iletişim, psikoloji, aile ilişkileri, insan yaşamı ile ilgili konuları ele alıyoruz.

Katılım Bilgileri:

  • Seminerler 8 hafta sürecektir.
  • Seminerlere %80 devam zorunluluğu vardır.
  • Seminerler yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  • “Sahabe Aynasında Hakikati Okumak” seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirilecektir. (Sadece İstanbul dışındaki katılımcılar için çevrimiçi seçeneği bulunmaktadır.)

Program Tarihleri: 6 Şubat – 28 Mart 2023

Son Başvuru Tarihi: 5 Şubat 2023

Programımız ücretlidir. 

Bir dersin ücreti 400 TL'dir.

İki dersin paket ücreti 500 TL'dir.

Üç dersin paket ücreti 600 TL'dir

 

Kayıt için tıklayınız

Seminer Adı

Konuşmacı

Seminer Periyodu

Türü

Sahabe Aynasında Hakikati Okumak

Henim Demirhan

Her Cuma 11.00

Yüz yüze & Çevrimiçi

Psikolojik Sağlamlık

Sümeyye Esra Köten Güçlü

Her Pazartesi 11.00

Yüz yüze

Mesnevi Okumaları ile Kendimize Yolculuk

Zeynep Ayhün Özbek

Her Pazartesi 13.30

Yüz yüze

  1. Psikolojik Sağlamlık, Sümeyye Esra Köten Güçlü

Yaşadığımız sıkıntıda örneğin öfkemizi neden kontrol edemiyoruz? Neden istemesek de sürekli kaygılanıyoruz? Hayatımızı kontrol etmekte neden zorluk yaşıyoruz? Daha sonra pişman olacağımız davranışları gösterme sebebimiz nedir? Duygu, düşünce ve davranışlarımızı kontrol edebilir miyiz? Bu seminer serisinde bu ve benzeri sorular üzerinden, örnek etkinliklerle pratik yaparak duygu-düşünce-davranış ilişkisini konu alacağız.

1. Ders: Psikolojik sağlamlık nedir? Nasıl kazanılır? Duygu-davranış-düşünce nedir? Birbirini nasıl etkiler?
2. Ders: Düşünce ve hataları nelerdir? Otomatik düşünce nedir, bizi nasıl etkiler?
3. Ders: Duygular nelerdir ve kontrol edilir mi? Nasıl?
4. Ders: Davranış nedir ve kontrolü nasıl sağlanır?
5. Ders: Psikolojik sağlamlık ve değerlerin hayatımıza etkisi nelerdir?
6. Ders: İnsan psiko-sosyal gelişiminde psikolojik zorluklarla nasıl mücadele ederiz?
7. Ders: Eş ilişkileri ve psikolojik sağlamlık
8. Ders: Çocuğumla sağlıklı iletişim ve ailede psikolojik sağlamlığı sağlamak

  1. Mesnevi Okumaları ile Kendimize Yolculuk, Zeynep Ayhün Özbek

Dersimizde Tâhir'ül Mevlevî’nin Mesnevi Şerif Şerhi takip edilecektir. Eserin ilk 18 beytinin açıklamalarının yapılacağı derslerde, beyitlerde yer alan bir hikâye tahlili yaparak Mesnevi’yi tanıyacak ve Hz. Mevlâna’nın güzel insan olma yönünde verdiği tavsiyelere bakacak ve kendimiz ile bir yolculuğa çıkacağız.

  1. Sahabe Aynasında Hakikati Okumak, Henim Demirhan

Kâinatın ve insanın bir amaç ve gerçeklik üzere yaratıldığı bilinmekle beraber, insan ömrünün tüm hakikatleri keşfedecek kadar uzun olmaması neticesinde, insanlık tarihi hakikatin takdimi ve örnekliği hususunda ilahi yardım ile desteklenmiştir. Tüm bu desteklere rağmen yaşadığımız çağın imkânları ve sorunları çerçevesinde yine de en önemli sorumuz ve sorunumuz Hak, hakikat ve haklar konusunda olduğunu gözlemliyoruz. Tarihin her döneminde insanın en temel imtihanı; aklını ve kalbini Hak olanla buluşturarak hakikat yolunun yolcusu olarak serüvenini devam ettirmesidir.

 Müslüman olarak her şartta Hak olanı tanıyarak hakikati arama sorumluluğumuzun önemini göstermesi açısından aşağıda konu edeceğimiz örnek çok manidardır. Sıffin vakıasında Hz. Ali’ye yakınlığıyla tanınan Kümeyl b. Ziyâd, “Acaba senin hak üzerinde olduğuna, Talha ve Zübeyr’in de batıl yolda olduklarına itikat etsek ne olur?” sualini sorarak, düşüncesini eylem ve slogana dönüştürme isteğini Hz. Ali’ye ulaştırınca; Kümeyl’in bu düşünce planına mukabil, Hz. Ali’nin ona şu ahlak ilkesini öğrettiği görülmüştür: “Sen şahısları hak ile tanı, hakkı şahıslarla tanıma. Yeter ki sen hakkı tanı, onun ehlini de tanırsın!”

Bu anlayış ve hassasiyetle sekiz hafta sürecek seminerler için, dört sure, sekiz sahabe ve sekiz kavram belirledik. Seminerlerimizde konu ile ilgili makaleler okunarak, Hak-haklar ve hakikat çerçevesinde ele alacağız.

 

Sahabe Aynasında Hakikati Okumak:

Dönem

Sahabe

Sure ve Kavram

1-Mekke

Hz. Sevde ve Ümmü Seleme

İbrahim Suresi
Kavram: Resul Ailesi

2-Mekke

Osman bin Maz’ûn ve Eşi Havle bint Hakîm

Hakka Suresi
Kavram: Hak ve Hakikatte Sınırı Bilmek

3-Mekke

Sehle bint Süheyl ve Ebu Huzeyfe

Kasas Suresi
Kavram: Tefrika ve Hak İzi

4-Mekke

Bilal-i Habeşi

İsra Suresi
Kavram: İlkeler

5-Medine

Ka’b bin Malik

Kavram: Tevbe ve Hak’ta Karar

6-Medine

Selman-ı Fârisî

Hakkı Tanımak Akıl,
Hakikati Aramak Samimiyet İster

7-Medine

Abdullah bin Selâm

Bakara Suresi
Kavram: Yahudilik

8-Medine

Havle bint Salebe
Esmâ bint Yezîd

Mücadele Suresi
Kavram: Beyan

 

Kayıt için tıklayınız

Ekip

Henim Demirhan

Henim Demirhan

Eğitimci
Sümeyye Esra Köten Güçlü

Sümeyye Esra Köten Güçlü

Eğitimci
Zeynep Ayhün Özbek

Zeynep Ayhün Özbek

Eğitimci
Elif Sena Gelgör

Elif Sena Gelgör

Yetişkin Eğitimleri Koordinatörü