Anlatının insan hayatında ve çocukların dünyasında önemli bir yeri vardır. Keşif yolculuğumuzda anlatılar bize öncülük ederler. İnsanlığın en kadim geleneklerinden biri olan anlatıcılık hayatın her anında ve alanında karşımıza çıkmaktadır. Eğitim de anlatıcılığın yer aldığı ve anlatıcılıktan beslenen en önemli sahalardan biridir. Çocukların dünyasına dokunmakta hikayeleri ve anlatı önemli bir yer tutar.

Bu bağlamda YEKDER bünyesinde eğitimcilere ve ilgililere yönelik olarak “Hikâye Anlatıcılığı Eğitim Programı” nı hazırladık. Programımızda değerlerin anlatımında hikâye anlatıcılığının nasıl kullanılabileceğine dair yetenek kazandırılmasını hedefledik.

YEKDER Hikâye Anlatıcılığı Eğitim Programı 2023 Bahar döneminde yüz yüze olarak yapılacaktır. Alanında uzman eğitimciler tarafından sunulan program 10 ders başlığı ile 5 haftada tamamlanacaktır.

Programın Amacı:

  • Eğitimcilerin ve alana ilgi duyan katılımcıların anlatı becerilerinin gelişimine katkı sunmak,
  • Değer aktarımında hikâye anlatıcılığı unsurlarına yer vermek,
  • Hitap yeteneklerinin gelişimine katkı sunmak.

Program Kapsamında Yer Alan Eğitimler

Anlatıcılık Yolundaki Keşifler ve Neden Anlatı

Elif Konar Özkan

29 Nisan 2023-10.00-12.30

Masallara Ekoeleştirel Bir Bakış/ Masalları Anlamak

Ümit Yaşar Özkan

29 Nisan 2023-13.00-15.30

Anlatıcının Dünyası-1

Dursunali Emecen

6 Mayıs 2023 –10.00-12.30

Anlatıcının Dünyası-2

Dursunali Emecen

6 Mayıs 2023-13.00- 15.30

Hikâye Bağı Nasıl Kurulur?

Efruze Esra Alptekin

13 Mayıs 2023-10.00-12.30

Anlatıcılıkta Ses Kullanımı

Kevser Şenel Yılmaz

13 Mayıs 2023-13.00-15.30

Değerler ile Hikâye

Pınar Başar Ünlüer

20 Mayıs 2023-10.00-12.30

Masal ve Hikayelerin İyileştirici Gücü ile Psikolojik Yorumlanması

Recep Erdil

20 Mayıs 2023-13.00-15.30

Zoru Kolaylaştırarak Anlatmak

Nurcan Yıldırım

27 Mayıs 2023-10.00-12.30

Masal Kurgulama

Betül Köse

27 Mayıs 2023-13.00-15.30

 

 

Program Detayları: 

  • Programda devam zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Program sonunda katılımcı belgesi verilecektir.
  • Program yüz yüze YEKDER'de gerçekleştirilecektir.
  • Programa katılım ücretlidir. Program ücreti 750 TL'dir.

Program Takvimi:

29 Nisan- 27 Mayıs Cumartesi /10.00 – 15.30