Çalıştay Teması:

Çocuklara ve Gençlere Yönelik Gerçekleştirilen Yaz Okulları: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri

Çalıştay Hakkında:

Ülkemizde hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de çeşitli sivil toplum kuruluşları “Yaz Okulu” üst başlığı altında çocuklara ve gençlere yönelik Kur’an-ı Kerîm, temel dini bilgiler, ahlak ve siyer öğretimini ihtiva eden programlar gerçekleştirmektedir. Süreç içerisinde bu programlarda farklı etkinlik ve eğitimleri de hedef kitleye sunulmaktadır. Ancak bu çalışmalarda kaynak, kapsam, müfredat, yöntem ve eğitim süreleri farklılık arz etmektedir. Alanda faaliyet gösteren kurumların tecrübelerini paylaşmaları ve çağın getirdiği yeni sorunlar çerçevesinde söz konusu çalışmaların geleceğini istişare etmeleri, yapılan çalışmaların daha nitelikli sürdürülebilmesi konusunda ciddi önem arz etmektedir.

Çalıştayın temel hedefi, alana yönelik mevcut birikimi masaya yatırmak, kalıcı, sürdürülebilir ve uzun vadeli müfredat ve çalışmaların ortaya konabilmesi için yapılabilecekleri tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda çalıştay teması “Çocuklara ve Gençlere Yönelik Gerçekleştirilen Yaz Okulları: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri” olarak belirlenmiştir.

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü YEKDER dernek merkezinde gerçekleştirilecek olan çalıştay tüm katılımcıların iştirak edeceği açılış oturumu ile başlayacak, ardından “Müfredat”, “Etkinlikler” ve “Kurumsal Yönetim ve Organizasyon” başlıklı üç odak grupta ve iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Birinci oturumda mevcut durum ve sorunlar, ikinci oturumda çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri tartışılacaktır.

YEKDER Hakkında:

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) yaklaşık 20 yıldır “çocuk”, “genç”, “yetişkin” ve “eğitimci”lere yönelik özgün eğitim programları, yayınlar ve materyaller geliştiren, uygulayan ve modelleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı bilgi için: www.yekder.org.tr

Çalıştay Program Akışı:

  • 09.30-10.00 : İkram
  • 10.00-10.15 : Açılış Oturumu (Tüm katılımcılar)
  • 10.15-11.45 : Birinci Oturum: Mevcut Durum ve Sorunlar (Odak gruplar)
  • 11.45-12.00 : Ara
  • 12.00-13.00 : İkinci Oturum: Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri (Odak gruplar)

Detaylar:

Tarih: 21 Mayıs 2022 Cumartesi
Saat: 09.30-13.00
Yer: YEKDER dernek merkezi Fıstıkağacı İş Merkezi (Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. No: 39/1-2 Üsküdar İstanbul)

İletişim:

Hamza Taha Baba
0544 113 41 54
yekdergenclik@gmail.com