Çalıştay Teması

Gençlik Çalışmalarında Özgün Bir Dil: Sanat

Çalıştay Hakkında
Kişinin sosyalleşmesi, kendini ve dünyayı tanıması açısından eğitim büyük bir öneme sahiptir. Devlet okulları, özel eğitim kurumları, STK’lar ve diğer ilgili kuruluşlarca yürütülen eğitim faaliyetlerinin önemli bileşenlerinden biri de sanatsal faaliyetlerdir. Öğrencinin kendini tanıması, sanatsal becerilerinin farkına varması ve psikolojik iyi oluşuna etkisi bakımından sanatsal faaliyetler birçok kurumun eğitim müfredatında yer bulmaktadır. Eğitim programlarındaki yeri ve payı zaman içerisinde artan sanatsal etkinlikler, planlama ve uygulanma süreçleri, sonuçları ve uzun vadeli çıktıları bakımından titizlikle ele alınmalıdır. Sivil alanda gençlere yönelik yürütülen eğitim çalışmalarında da sanatsal faaliyetlerin çok boyutlu şekilde ele alınacağı odak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
“Gençlik Çalışmalarında Özgün Bir Dil: Sanat” başlıklı çalıştayda bu önemli konu masaya yatırılacaktır. Sanat, eğitim, sivil toplum ve akademi temsilcilerinin müzakereci olarak iştirak edeceği çalıştayda sanatın gençlik eğitimlerinin farklı düzeylerinde uygulanmasına dair problem tespitleri ve çözüm önerileri değerlendirilecektir. 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü YEKDER dernek merkezinde gerçekleştirilecek çalıştaya, konuya ilgi duyan dinleyiciler de kontenjan dahilinde kabul edilecektir.

YEKDER Hakkında
Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) yaklaşık 20 yıldır çocuk, genç, yetişkin ve eğitimcilere yönelik özgün eğitim programları, yayınlar ve materyaller geliştiren, uygulayan ve modelleyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Detaylı bilgi için: yekder.org.tr

Çalıştay Detayları:
Tarih:  27 Mayıs 2023 Cumartesi
Saat:  09.30-13.00
Yer: YEKDER Dernek Merkezi
Adres:  Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. Fıstıkağacı İş Merkezi No: 39/1-2 Üsküdar 

Çalıştay Akışı

09:30 - 10:00

Karşılama ve İkram

10:00 - 10:15

Açılış ve Selamlama

10:15 - 11:30

Birinci Oturum

11:30 - 11:45

Ara

11:45 - 13:00

İkinci Oturum

Çalıştay Konuları
-Sanatın Eğitim Programlarında Kullanımı
-Sanatın Kimlik İnşasındaki Rolü
-Farklı Yaş Gruplarında Sanat Uygulamaları
-Sanatsal Etkinliklerin Gençlik Çalışmalarındaki Etki Gücü
-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
-Gelecek Perspektifleri ve Fırsatlar

İletişim:
Mahmut Mücahit ÇAPUN
YEKDER Gençlik Eğitimleri Koordinatörü
0501 365 0015
genclik@yekder.org.tr