Çalıştay Teması

Engellilik Alanında Yürütülen Din Eğitimi Faaliyetleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri

Çalıştay Hakkında

Ülkemizde bulunan milyonlarca engelli vatandaşımız, hayatın her alanında olduğu gibi temel din eğitimi ve öğretimine yönelik müfredat, yayın, materyal vb. mekanizmalara ulaşma noktasında da dezavantajlı bir konumdadır. Son yıllarda ilgili kamu kuruluşları, akademik mecralar ve sivil toplum kuruluşlarınca bu alana yönelik umut verici adımlar atılıyor olsa da bu adımların sistematik ve uzun vadeli projeksiyonlara dayandığını söylemek zordur.

Bu temel düşünceden hareketle YEKDER olarak tertip ettiğimiz “Engellilik ve Din Eğitimi Çalıştayı”nın hedefi alana yönelik mevcut birikimi masaya yatırmak, bu alanda kalıcı, sürdürülebilir ve uzun vadeli çalışmaların ortaya konabilmesi için yapılabilecekleri tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda çalıştayın teması “Engellilik Alanında Yürütülen Din Eğitimi Faaliyetleri: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri” olarak belirlenmiştir.

23 Nisan 2022 Cumartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan çalıştay tüm katılımcıların iştirak edeceği kısa açılış oturumu ile başlayacak, ardından “görme”, “işitme” ve “zihinsel” alana yönelik üç odak grupta katılımcılarla eş zamanlı iki oturum gerçekleştirilecektir. İlk oturumda mevcut durum ve sorunlar ele alınacak, ikinci oturumda ise çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri tartışılacaktır. Çalıştay bir kez daha tüm katılımcılarla gerçekleştirilecek değerlendirme oturumu ile sona erecektir.  

YEKDER Hakkında

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) yaklaşık 20 yıldır “çocuk”, “genç”, “yetişkin” ve “eğitimci”lere yönelik özgün eğitim programları, yayınlar ve materyaller geliştiren, uygulayan ve modelleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı bilgi için: YEKDER Hakkında

Program Detayları

  • Tarih: 23 Nisan 2022 Cumartesi
  • Saat: 10:30-15:00
  • Yer: Çevrimiçi (Çalıştay Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.)

PROGRAM

  • 10:30-10:45    Açılış Oturumu (Tüm katılımcılar)
  • 10:45-12:30    Birinci Oturum: Mevcut Durum ve Sorunlar (Odak gruplar)
  • 12:30-13:00    Ara
  • 13:00-14:30    İkinci Oturum: Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri (Odak gruplar)
  • 14:40-15:00    Değerlendirme ve Kapanış Oturumu (Tüm katılımcılar)

İletişim:

Selvinaz Taşdemir
0501 365 00 16
yekdercocukegitimleri@gmail.com