YEKDER Eğitici Geliştirme Programı (EGP), ilkokul dini bilgiler ve değerler alanına yönelik eğitimci ya da eğitimci adaylarına sunulmuş bir destek programıdır. Bu programda hem teorik hem de uygulamaya dayalı bir eğitim verilmektedir. Bu programı tamamlayan eğitimciler çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalara daha nitelikli bir katkı sağlamış olacaklardır.


Eğitici geliştirme programı her sene güz ve bahar olmak üzere iki dönemde gerçekleşmektedir. Programa başvurular çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Online başvurunun ardından yazılı sınav ve mülakat ile katılımcılar belirlenmektedir.  Program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.


Başvuru ve Kayıt İçin Tıklayınız.


Programın Amacı:

 • İlkokul çağındaki çocuklara yönelik çalışma yapan din ve değerler eğitimi eğitimcilerinin ve adaylarının yetkinliklerini artırmak
 • Tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgili, kültürlü, şefkatli, görgülü, özümseyerek öğrenen, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyleri yetiştiren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan eğitimci ve eğitimci adaylarının yeteneklerinin geliştirmesine katkı sağlamak


Program sonucunda katılımcıların şu kazanımları elde etmesi hedeflenmektedir:

 • 8-12 yaş dönemindeki çocuğun gelişim özelliklerini bilir. Bu özelliklere uygun öğretim yaklaşımını ve tekniğini belirleyebilir.
 • 8-12 dönemindeki öğrencilerin sınıfta karşılaşılan problemleri hakkında fikir sahibi olur ve  etkili iletişim kurabilir.
 • Öğretim ilke ve yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenir, ders sunumları hazırlar.
 • Çocuk edebiyatı alanını tanır ve eserler hakkında genel bilgi edinir.
 • Eğitimin bir parçası olarak sosyal etkinlik planlaması ve uygulaması yapar.
 • Din eğitimine uygun oyun dönüştürme ve örnek uygulamalar yapar.
 • Öğretimini yaptığı alana dair tematik materyal tasarımı yapar ve dijital materyalleri tanır.
 • Kuran-ı Kerim öğretimini farklı metotlar ile yapabilir.
 • Siyer, ilmihal ve ahlak öğretimine uygun yöntemleri kullanmakta yetkinleşir.


Eğitimci Geliştirme Programı'nın İçeriği ve Eğitmenler:

 • Uygulamalı Öğretim İlke ve Yöntemleri - Uzm. Ayhan Başak
 • Birey Olmaya Doğru / Gelişim Psikolojisi - Uzm. Klinik Psikolog Esra Albayrak
 • Sınıfta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler - Dr. Muhammet Ü. Öztabak
 • Çocuk Edebiyatında Dini Motifler - Öğr. Gör. Elif Konar Özkan
 • Eğitimin Bir Parçası, Sosyal Etkinlik - Şerife Alcan
 • Düşünce Atölyeleri Uygulamaları - Yıldız Kulkul
 • Öğrenciyi Tanıma ve Rehberlik - Dr. Muhammet Ü. Öztabak
 • Din Eğitiminde Materyal ve İçerik Üretme-Dijital Materyal - Esra Akdoğan & Ruşen Yavuz
 • Din Eğitimine Uygun Oyun Dönüştürme ve Örnek Uygulamalar - Ruşen Yavuz
 • Ses Temelli Elif Bâ Öğretimi - Ayşe Öztürk & Ruşen Yavuz
 • Kur'an Öğretiminde Oyun ve Etkinlikler - Tülin Öztürk & Ruşen Yavuz
 • Siyer Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri - Sedat Özgür
 • İlmihal Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri - Filiz Naç
 • Ahlak Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri - Ferahiye Sakarya

*8-12 yaş aralığı öğrencilerin eğitimcilerine dönük bir çalışmadır.


Katılım ve başvuru detayları:

 • Program, 2 Kasım 2019 - 11 Ocak 2020 tarihleri arasında (11 hafta) gerçekleştirilecektir.
 • Programa katılımlar sınav ve mülakat ile belirlenecektir.
 • Eğitimler Cumartesi günleri 10.00 - 16.00 arasında yapılacaktır.
 • Programa devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Katılımcı sertifikası verilmektedir.


Sınav 26 Ekim 2019 tarihinde saat 11:00'da yapılacak.

Kur’an-ı Kerim Sözlüsü ve Mülakat 27 Ekim 2019 tarihinde yapılacaktır.


Sınav İçin İstifade Edilebilecek Kaynaklar; 
 • Akaid ve Fıkıh soruları için: İlmihal 1-2, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Siyer Soruları İçin: Evrensel Mesaj, İbrahim Sarıçam, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Kuran-ı Kerim Soruları İçin: Açıklamalı Kuran-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Tecvid Soruları İçin: Kur’an Okuma Esasları, Abdurrahman Çetin, Emin Yayınları


Ders Başlangıç Tarihi: 2 Kasım 2019 Cumartesi 

Ders Bitiş Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi

Ekip

Elif Konar Özkan

Elif Konar Özkan

Eğitmen
Ayşe Öztürk

Ayşe Öztürk

Eğitmen