YEKDER Çevrimiçi Seminerlerde bu ay Prof. Dr. Ali Ayten ile "Gençlikte Kimlik Arayışı" üzerine konuşacağız.

Kimlik oluşumu, insan yaşamı boyunca içsel ve çevresel faktörlere göre farklılıklar gösterir. Bu oluşumda etkili olan başlıca unsurlardan biri de dindir. Hem bireyin kendisi hem de çevre, kimlik tanımı yaparken dinî inanç ve değerlere referans verme eğilimindedir. Bireyin gelişim çağları göz önüne alındığında, dinî kimlik oluşumu ve tekamülünün belirleyici ve en önemli evresinin gençlik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ebeveynlerin çocuklarını anlama ve aynı dili konuşma noktasında zorlandıkları noktaları ele alacağımız, gençlerin kimlik arayışı üzerine konuşacağımız seminerimize davetlisiniz.

Tarih: 29 Mayıs 2024 Çarşamba

Saat: 20.00

  • Katılım ücretsizdir.
  • Seminer çevrimiçi olarak Zoom platformunda gerçekleştirilecektir. Kayıt olduktan sonra Zoom linki sizinle SMS ve mail ile paylaşılacaktır.
  • Kontenjan sınırlıdır.

Ali Ayten kimdir?

1979’da Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Derbent’te tamamladı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2004’te “Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık İlişkisi” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını bitirdi. 2009’da “Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü” başlıklı doktora çalışmasına tamamladı. 2008-2009 öğretim yılında Irbid (Urdun), Yermûk Üniversitesi’nde ve 2010-2011 öğretim yılında Londra Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu.  Halen M. Ü. İlahiyat Fakültesi “Din Psikolojisi” bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Psikoloji ve Din, Din Psikolojisi, Empati ve Din, Tanrı’ya Sığınmak, Türbeler adlı eserleri bulunmaktadır.