YEKDER Çevrimiçi Seminerlerde Marmara Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahile Kızılkaya Yılmaz'ı “Günümüzde Hadisleri Doğru Anlamak” için konuk ediyoruz.                                    

Çağdaş dönemde pek çok konu ve tartışma hadis ve sünnet etrafında yoğunlaşmaktadır. Kur’an ve Sünnet konusunda doğru bir tasavvurun elde edilmesi, hadis ilminin temel konularını bilmek ile mümkündür. Günümüzde hadisleri doğru anlamanın, sağlıklı bir peygamber tasavvuruna sahip olmanın hadis ilmi ile ilgili teknik konuların bilinmesiyle mümkün olduğu izahtan varestedir.

Seminerimizde modern dönemde daha fazla tartışma konusu haline getirilen hadisler hakkında sağlıklı bir yaklaşımın nasıl mümkün olacağı üzerinde durularak söz konusu disiplinin kendi işleyişi ve metodolojisinin önemine vurguda bulunulacaktır.

Tarih: 24 Mayıs Çarşamba                              

Saat: 20.00

  • Katılım ücretsizdir.
  • Seminer çevrimiçi olarak Zoom platformunda gerçekleştirilecektir.
  • Kayıt olduktan sonra Zoom linki sizinle SMS ve e-posta ile paylaşılacaktır.

 

Ekip

Rahile Kızılkaya Yılmaz

Rahile Kızılkaya Yılmaz

Eğitimci