YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu, aile konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarını sahadaki gelişmelerle güncellemek üzere bir araştırma raporu hazırladı. “Ailede İman, İbadet ve Değerler Eğitimi Araştırması” raporunun tanıtımı 30 Mayıs Pazartesi günü 11.00’de Üsküdar Fikir Sanat Merkezi (Burhan Felek Bey Köşkü)’nde gerçekleştirilecek.

YEKDER ve İLKE Vakfı işbirliğinde 2011 yılında “Çocukların Dinî Gelişiminde Ebeveynlerin Rolü” araştırma raporu hazırlanmıştır. Araştırma neticesinde edinilen bilgilerle ebeveynlere yönelik olarak hazırlanan eğitim programı daha sonra Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça tarafından geliştirilerek Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) ismi ile YEKDER bünyesinde uygulanmıştır.

2011 yılından bugüne ailede din eğitimi alanındaki çalışmalara öncülük eden YEKDER, 2022 yılında yeni bir araştırma raporunu tamamladı. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, Doç. Dr. Emine Keskiner, Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça tarafından hazırlanan “Ailede İman, İbadet ve Değerler Eğitimi Araştırması” raporu 30 Mayıs Pazartesi tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Araştırmada farklı demografik özelliklere sahip ebeveynlerin çocuklarına din eğitimi verirken sözel telkin, model olma ve onaylama davranışlarından hangilerine başvurdukları ve bu boyutlarla ne ölçüde ilgilendikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bir önceki alan araştırmasından farklı olarak ebeveynlerin din eğitiminin inanç, ibadet ve değerler alanlarının eğitimiyle ilgili nasıl bir yol izledikleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden farklı illerde yaşayan ve 2-18 yaş aralığında çocuk sahibi olan ebeveynlerle yapılan anketler ile ulaşılan bilgiler alanın uzmanları tarafından incelenerek raporlanmıştır.

PROGRAM AKIŞI

SAAT

KONU

KONUŞMACI

10.30-11.00

Kokteyl

 

11.00-11.10

Açılış ve Selamlama Konuşmaları

Hüseyin Türkan

 

11.10-12.00

Ailede İman, İbadet ve Değerler Eğitimi Araştırması Tanıtımı

Doç. Dr. Bilal Yorulmaz

Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Doç. Dr. Emine Keskiner

12.00-12.20

Müzakere ve Değerlendirme