Hayatın her alanına yayılmış bir ahlaki eğitim için, bireyde olumlu davranışlar geliştirmek ya da olumsuz davranışı olumluya çevirmek adına izlenecek yol ve bu yolda kullanılabilecek farklı teknikler ele alınacaktır. Atölye, eğiticinin din eğitimi ile ahlak eğitimi arasındaki ilişkiyi anlamlandırması noktasında farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.


ATÖLYENİN HEDEFİ

  • Eğiticinin din eğitimi ile ahlak eğitimi arasındaki ilişkiyi anlamlandırması noktasında farkındalık oluşturma,
  • Bu ilişkiyi göz önünde bulundurarak eğitim sürecini bütüncül bir şekilde planlamasına katkı sağlama,
  • Yapılan planlamanın uygulanması noktasında doğru yöntem ve teknikleri kullanma becerisi kazandırma,
  • Eğitim süreci sonucunda farkındalık kazanan eğitimcinin, eğitimöğretime daha işlevsel hizmetler sunmasına ön ayak olabilme.

Atölye'ye KATILIM BAŞVURUSU için tıklayınız.. 


Emine Tuğba Demirci Kimdir?

1983 yılında Üsküdar’da doğdu. Lise öğrenimini Üsküdar İmam Hatip Lisesi ve Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümünde tamamladı. 2000-2012 seneleri arasında anaokulu değerler eğitimi öğretmenliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında din dersleri eğitimciliği görevlerinde bulundu. 2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans öğrenimi tamamladı. Aynı sene Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsününde Din Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına kabul almış olup hala Lisansüstü çalışması devam etmektedir. İslam düşüncesinde eğitim, Doğu- Batı eğitim felsefeleri, eğitim sosyolojileri, edebiyat, Türk İslam Sanatları ilgi alanlarıdır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Ekip

Emine Tuğba Demirci

Emine Tuğba Demirci