Marifet Okulu, entelektüel birikimi arttırmak, tefekkür ve irfan sahibi öğrenciler yetiştirmek amacıyla yapılan grup çalışmasıdır.   I. Kademe Eğitim Temaları Birinci kademede, Allah tarafından en güzel biçimde yaratılmış olan insanın, bu güzelliklerden yola çıkarak şahsiyet ve kimlik sahibi bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmak amacıyla “Kimliğim” konusu üç alt başlıkta işlenir. Âlem ve Ben: İnsana kâinatın içerisinde yalnız olmadığını, bir yaratıcısı olduğunu, yaradılışının sebepsiz olmadığını ve tüm bunların dünyada insana bir takım mükellefiyetler yüklediği bilincini kazandırmaktı

Marifet Okulu, entelektüel birikimi arttırmak, tefekkür ve irfan sahibi öğrenciler yetiştirmek amacıyla yapılan grup çalışmasıdır. 

I. Kademe Eğitim Temaları

Birinci kademede, Allah tarafından en güzel biçimde yaratılmış olan insanın, bu güzelliklerden yola çıkarak şahsiyet ve kimlik sahibi bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmak amacıyla “Kimliğim” konusu üç alt başlıkta işlenir.

Âlem ve Ben: İnsana kâinatın içerisinde yalnız olmadığını, bir yaratıcısı olduğunu, yaradılışının sebepsiz olmadığını ve tüm bunların dünyada insana birtakım mükellefiyetler yüklediği bilincini kazandırmaktır.

Toplum ve Ben: Kişinin toplumun bir parçası olduğunu ve topluma karşı birtakım sorumluluklarının bulunduğunu kavratmak ve toplumla sağlıklı iletişim kurabilmenin yolunu göstermektir.

Kendim / Ben: Küçük bir alem olan insanın psikolojik, düşünsel ve kültürel olarak sağlam bir şahsiyet olması yolunda farkındalık bilincini oluşturmak, popüler kültürün etkisi altında yetişen gencin nelere maruz kaldığının kendisine kavratılmasıdır. 

II. Kademe Eğitim Temaları

Birinci kademede evreni, toplumu ve kendisini tanıyan genç, ikinci kademede bu dünyaya ve ahirete yönelik sorumluluklarının neler olduğunu kavraması amacıyla “İnancım” ana başlığı altında, “Tevhid Mücadelesi”,  “İslam Medeniyeti”, “İslam Coğrafyası” konuları altışar haftalık programlar halinde işlenir.

Tevhid Mücadelesi: Hz. Adem’den başlayıp,  günümüze dek devam eden tevhid mücadelesi örnekler eşliğinde ana hatlarıyla işlenir.

İslam Medeniyeti: Sanat, mimari, tarih, kültür gibi tüm kurumlarıyla İslam Medeniyeti'ni tanıma ve geleceğin inşasını bu gelenekle irtibatlandırmaktır.

İslam Coğrafyası: Günümüz İslam coğrafyasını tüm yönleriyle ele alıp, İslam coğrafyasını ümmet perspektifinden bakarak bir bütün olarak görebilmektir.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Kur’an-ı Kerim
 • Sosyoloji, Psikoloji, Mantık, Siyaset, Tarih okumaları dersleri
 • Adab sohbetleri
 • İlmihal bilgisi
 • Olay-Yorum dersleri
 • Sanatsal ve kültürel geziler
 • Oku-yorum ve Seyrediyorum çalışması
 • Gezi-yorum çalışması
 • Proje Sunumları
 • Kitap okuma
 • Sportif etkinlikler (Futbol, Yüzme, Binicilik, Okçuluk)
 • Kış ve yaz kampları

 

1. Hafta

 

Konu ile ilgili seminer

(Alanında uzman bir akademisyen konuyla ilgili seminer verir.)

2. Hafta

 

Oku-yorum ve Seyr-(edi)yorum çalışması

(Makale okumaları ve metin tahlili yapılır.)

3. Hafta

Gezi-yorum etkinliği (Konuyla ilgili bir etkinlik yapılır)

4. Hafta

 Konu ile ilgili aktiviteler

(Gruplara ayrılan öğrenciler Kendilerine verilen görevleri yerine getirerek, yaptıkları çalışmanın sunumunu yaparlar.)

5. Hafta

6. Hafta

Serbest Etkinlik

(Her grup kendi içerisinde istediği etkinliği yapma kararı alır ve uygular.) 

Muhammet Fatih Sağlam

Muhammet Fatih Sağlam

Gençlik. Eğt. Kom. Başkanı
Mahmut Mücahit Çapun

Mahmut Mücahit Çapun

Gençlik Eğitimleri Koordinatörü