2016 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Muhasebe ve Finans dalında lisans eğitimini tamamlayan Murat, lisans eğitimi boyunca çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetlerde yönetici olarak görev aldı. 2019 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalı'nda yazdığı "Kentlerdeki Hemşehrilik İlişkisinin İktisadi Girişimciliğe Yansımaları: Malatya'dan İstanbul'a Göç Eden Girişimciler" adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılından beri EHADER (Ev Hanımları Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği)'nde Genel Sekreterlik görevini de sürdüren Murat, Sosyal Girişimcilik, STK Yönetimi ve İslam İktisadı gibi konularla ilgileniyor. Murat hâlihazırda YEKDER'de Yetişkin Eğitimleri Komisyonu Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.