28 Kasım 2022

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde sürdürülen “Öğretmen Atölyeleri” programının ikincisi olan “Masal Anlatıcılığı” temalı atölye tamamlandı. 26 Kasım tarihinde düzenlenen “2022 Güz Dönemi Öğretmen Atölyeleri” gün boyunca dört farklı atölye çalışması ile gerçekleştirildi. 

İlk oturum olan “Hikayenin Hikayesi” atölyesi kapsamında Nurcan Yıldırım tarafından hikaye ve masal arasındaki farklara değinildi. Ardından atölye, din ve değerler eğitiminde hikayelerin önemine, kıssaların nasıl kullanılması ve seçilmesi gerektiğine dair paylaşım yapılarak devam etti. Atölyede okuma ve anlatı örneklerine de yer verildi. Konuya uygun kitapların tanışılmasıyla atölye sonlandırıldı. 

Atölyenin ikinci oturumu Efruze Esra Alptekin tarafından “Hikaye Bağı” başlığı ile gerçekleştirildi. Uygulama örneklerinin yer aldığı atölye tanışma oyunu ile başladı ve hikâye ile insan arasındaki bağ ele alındı. Ardından katılımcılarla birlikte hikâye oluşturularak bunlar üzerinde uygulama örnekleri üzerinde çalışıldı. 

Atölyenin üçüncü oturumunda Ümit Yaşar Özkan tarafından “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” başlığı ele alınmıştır. Atölyede Joseph Campbell’in Kahramanın Yolculuğu modeliyle Keloğlan ve Köse Değirmenci masalının tahlili yapılarak masalların nasıl işlediği analiz edilmiştir. Bu bağlamda kahramanın yola çıkışı, mitin masaldaki yeri ve kahramanın yolculuğundaki psikolojik alt metinler üzerinde duruldu. Atölye katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sonlandırıldı.

Son atölye olan “Anlatıların Önemi ve Anlatıcılık Yolunda Keşifler” başlıklı atölye Elif Konar Özkan tarafından gerçekleştirildi Atölye kapsamında “anlatıların gelişim, hayal gücü, problem çözme, farklı düşünme becerileri üzerine etkileri ve insan hayatındaki önemi üzerinde duruldu. Ardından anlatıcılık yolunda bireye düşen keşif yolculuğuna dair genel bir değerlendirme yapıldı. Katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla Masal Anlatıcılığı temalı atölyelerin tamamı tamamlandı.