27 Mart 2024

YEKDER Mukabele Vakti “Aile ve Toplum” teması ile her gün devam ediyor.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Hidayet Ayan’nın Kur’an tilavetinin ardından her gün birbirinden kıymetli hocaların sohbetinden istifade ediliyor.

Ramazan’ın altıncı gününde FSMV Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fatma Çetin “İslam Hukukunda Nikah” konusunu ele aldı. Maide suresi 5. Ayetin tefsirinin yapıldığı sohbette öncelikle surenin genel bir tanıtımı yapıldı. Nikah bahsine geçmeden önce ayetlerde iman bağının vurgulanmasının bir ön hazırlık olduğunu ifade eden Çetin, evliliğin günümüzde kolaylaşıp boşanmanın zorlaştığından bahsetti. Farklı dinlerde nikah bahsine yer verildikten sonra Müslüman’ın evlenebileceği kişilerin özellikleri üzerine konuşuldu.

Yedinci cüzde belirlenen “İyiliği Emredebilecek Bir Toplum” konusunu Maide suresi 105. Ayetin açıklaması ile Ayşe Öztürk anlattı. İslam’ın bireysel değil, cemaatle yaşanan hükümlere sahip olduğunu hatırlatan Öztürk, “emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münker” düsturunun öneminden bahsetti. İsar kavramına değinilen sohbette, her işte üslubun ne denli önemli olduğuna parmak basıldı.

Hayrunnisa İstekli’nin konuşmacı olduğu sekizinci günde “Farklı Toplum ve Yapılarda Aile” üzerine sohbet edildi. En’am suresi 151. Ayetin izah edilmesinin ardından cahiliye dönemi, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da ailenin kuralları, yasakları ve adetlerinden bahsedildi. Diğer dinlere ve inanışlara kıyasla İslam’ın kişiye her zaman çözüm sunan bir yapısı olduğundan söz edildi. Çeşitli ayetlere referans veren İstekli, Kur’an’da aileye ve evliliğe verilen önemi anlattı. Allah’ın rızasını kazanmanın ilk sıradaki gayemiz olması gerektiğini hatırlattı.

Dokuzuncu cüzde yer alan Araf suresinin 199. Ayet ile “Öfkeyi Yenmek” konusunu ele alan Vaize Ayşe Nur Özkan öncelikle Araf suresinin genel bir tanıtımını yaptı.

Öncelikle 16-17.ayetlerin üzerinde durarak şükür kavramını ve şeytanın aldatıcılığı üzerinde duruldu. Şükür, Allah ile ilişkimizi iyileştiren bir sebep olduğu hatırlatıldı. Allah’a karşı her daim hüsnü zan beslenmesi gerektiği, bunun da ancak suizan beslenmeyerek mümkün olacağından bahsedildi. Güzel ahlaka sahip olmanın affedici olmak, iyiliği emretmek ve cahillerden yüz çevirmek ile olacağı hatırlatıldı.

İstanbul Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Merve Özaykal’ın konuşmacı olduğu onuncu günde konu “İslam Hukukunda Miras” oldu. İslam’ın miras özelinde koyduğu kurallar anlatıldı. Mirasın Allah tarafından kullarına verilen bir hak olduğu ve aynı zamanda Müslümanlar için büyü bir imtihan sebebi olduğu vurgusu yapıldı. Miras söz konusu olduğunda kişinin kimlerle birlikte mirasçı olduğunun büyük bir önem taşıdığından bahsedildi.

 

YEKDER Mukabele Vakti, Ramazan ayı boyunca her gün 11.00-13.00 saatleri arasında zoom üzerinden çevrimiçi olarak devam etmektedir.