1993 yılında Üsküdar'da doğdu. Lisans eğitimini 2016 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Halihazırda Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2014-2018 yılları arasında YEKDER Gençlik Çalışmaları'nda gençlik rehberi olarak çalıştı. 2018 yılından itibaren İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır.