21 Haziran 2022

"Siyer", "Psikoloji", "Öncü Şahsiyetler", "Çocuk Gelişimi" ve "Çocuk Edebiyatı" olmak üzere altı tema çerçevesinde yürütülen okuma gruplarında 10 oturum tamamlandı. Süreç boyunca, moderatörlerin belirlediği nitelikli eserler tahlil edilirken iletişim, toplumsal değişim, kendini tanıma gibi pek çok konuya değinildi. Katılımcıların soru ve yorumlarıyla zenginleşen oturumlarda eserler, farklı bakış açılarıyla değerlendirildi.

Siyer okuma grubunda Metin Karabaşoğlu’nun “Peygamberin Bir Günü” isimli eseri incelendi. Kevni ayetlere değinen Emine Tuğba Demirci, “Biz İslam sayesinde kainatla birleşip fıtratımıza uygun davranıyoruz.” dedi.

Psikoloji okuma grubunda Malik Bedri’nin “Düşünce: Gözlemden Tanıklığa” isimli eseri tahlil edilerek katılımcıların soruları cevaplandı.

Öncü Şahsiyetler okuma grubunda Ahmet Yüksel Özemre’nin “Galatasaray Mekteb-i Sultani’sinde 8 Yılım” isimli kitabı tahlil edildi. Hayrünnisa İstekli, “Ahmet Yüksel Özemre’nin kendisinde bulunan anlama ve araştırma merakı onun başarısında önemli bir etkendir.” dedi.

Çocuk Gelişimi okuma grubunda Gary Chapman’ın “5 Sevgi Dili” isimli kitabı incelendi. Hatice Kübra Baylan, çeşitli sevgi dilleri arasındaki farkları bilmenin kişilerarası iletişim ve ergenlerle ortak dil yakalayabilme noktasındaki önemine dikkat çekti.

Çocuk Edebiyatı okuma grubunda “Gümüşsu Zamanı” ve “Filanca Operasyon” isimli eserler tahlil edilirken “Filanca Operasyon” kitabının yazarı Feyza Şahin de oturum esnasında konuk edildi.