25 Mart 2022
İnsan ve Toplum İlm-i Hâli programının 2022 bahar döneminin sonuna gelindi. Program içerisinde yer alan “Dijital Çağda Medya ve İnsan”, “Aile İlmihali” ve “İnsanın Psikolojik Gelişim Süreçlerinde Din” seminerlerine dört haftalık “Medya Bağımlılığı” seminerleri eklendi.

Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz’in sunumlarıyla gerçekleştirilen “Dijital Çağda Medya ve İnsan” seminerleri beşinci haftasını tamamlayarak sona erdi. Programın son iki haftasında medya ve iletişim krizini aşma çabaları müzakere edilerek dijitalleşme ve yeni okur yazarlık arayışları konuşuldu. Seminerlerin temelinde bilgi dezenformasyonu türleri ve yeni medya konusunda ne gibi bir müeyyide uygulanabileceği konuları yer aldı.

Dr. Hacer Yetkin tarafından sunulan “Aile İlmihali” seminerlerinde evlenme engelleri, nikah şartları, evlilikte maddi/manevi hak ve sorumluluklar konuşuldu. Evlenme engelleri konuşulurken din farklılığının da değerlendirildiği seminerde günümüz Hristiyanlığının ayette geçen “ehli kitap” kimliğine dahil olmayabileceğini ifade eden Yetkin, bu tanıma uygun olması için gerekli olan koşullardan bahsetti. Sonraki seminerde ise dini nikah kıyıldığında talep veya şikayette bulunacak bir merciinin olmayışına vurgu yaparak kültürel olarak uygulanan nikah türlerini ve sakıncalı yönlerini anlattı.

Doç. Dr. Gülüşan Göcen’in sunumlarıyla sürdürülen “İnsanın Psikolojik Gelişim Süreçlerinde Din” seminerlerinde çocukluk ve ergenlik dönemi konuşuldu. Sunumunda çocukların ve yaşlıların bilge olduğuna dikkat çeken Göcen, “Bilgelik, her şey başımıza gelebilir ön kabulüne sahip olmaktır. Modern öğretiler yaşlıları işlevsel anlamda değerlendirip yük olarak görür. Halbuki bizler onların bilgi ve tecrübesinden istifade etmek isteriz. Bunun için gelişim süreçlerinde yaşlılığa ayrıca dönüş yapmak gerekir.” dedi.

Her hafta farklı bir uzman tarafından sunulan “Medya Bağımlılığı” seminerlerinin ilki Dr. Mehmet Dinç’in “Teknoloji Çağında Bağımsız Çocuklar Yetiştirmek” başlıklı sunumu ile gerçekleştirildi. Değişimin alışkanlıkları yenmek olduğunu ifade eden Dinç, davranışsal bağımlılığın en kolay tutunma biçimi olduğunu ifade ederek bağımlılık türleri hakkında kısa bilgilendirmelerde bulundu. Dinç, sunumunda bağımlılıklardan kurtulmada sosyal çevrenin önemini de ayrıca vurguladı.

Psk. Mehmet Büyükçorak tarafından sunulan “Sanal İle Gerçek Dünyalar Arasında Bir Varoluş” seminerinde bağımlılığın, kişilerin iç dünyalarındaki olumsuzluklardan kaçış biçimi olduğu ifade edildi. Sanal olanın gerçek olanı etkilediğini ifade eden Büyükçorak, dengeyi koruyabilmek için sanal olanı gerçekliğe katmak gerektiğini vurguladı.