10 Mayıs 2023
YEKDER’de Yetişkin Eğitimleri kapsamında düzenlenen İnsan ve Toplum İlm-i Hâli Programı, devam eden “Sahabe Aynasında Hakikati Okumak” ve “Mesnevi Okumaları” derslerinin yanı sıra “Psikolojik Sağlamlık” seminerleri ile zenginleşiyor.

Uzman Psikolog Sümeyye Esra Köten Güçlü’nün yürütücülüğünü yaptığı “Psikolojik Sağlamlık” seminerleri başladı. Duygu-Düşünce-Davranış ilişkisinin konu alındığı derslerde ilk olarak psikolojik sağlamlık nedir ve nasıl kazanılır üzerine konuşuldu. Düşünce işleme özelliklerinin ele alındığı ikinci derste, bir durum karşısında oluşan düşüncelerin ve bu durum karşısında ortaya çıkan duyguların ne olduğu, ardından nasıl bir davranış sergilendiği keşfedilip değerlendirildi.

Henim Demirhan’ın sunumu ile gerçekleşen “Sahabe Aynasında Hakikati Okumak” dersinde, her hafta bir sahabinin hayatı ele alınırken bir kavram işleniyor. Ka’b bin Malik (r.a.) ile “Tevbe” ve “Hak’ta Karar”; Selman-ı Fârisî’nin (r.a.) hayatı ile “Hakkı Tanımak” ve “Hakikati Aramak Samimiyet İster” başlıkları ele alındı. Her Cuma devam eden derslerde bu hafta Abdullah bin Selâm ile “Yahudilik” üzerine konuşulacak. Dersler, katılımcıların yüz yüze ve çevrimiçi olarak şehir dışından ve yurt dışından katılımlarıyla mayıs ayının sonunda tamamlanacak.

“Mesnevi Okumaları” dersleri Zeynep Ayhün Özbek’in sunumu ile devam ediyor. Mevlâna Celaleddin-i Rûmi’nin Mesnevi Şerif eserinin Tâhir’ul Mevlevî şerhinde yer alan ilk on sekiz beyitten her hafta iki beyit okunarak üzerine konuşuluyor. Eserde yer alan beyitlerin ardından konu ile irtibatlı bir kıssanın paylaşıldığı derslerde katılımcıların katkıları ile bireysel olarak çıkarımlar yapılıyor.