24 Ekim 2022

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde sürdürülen “Öğretmen Atölyeleri” programının güz dönemi başlangıcı Değerler Eğitimi teması ile gerçekleştirildi.  1 Ekim tarihinde düzenlenen “2022 Güz Dönemi Öğretmen Atölyeleri”  gün boyunca dört farklı atölye çalışması ile gerçekleştirildi. 

İlk oturum olan “Etkinliklerle Değerler Eğitimi Atölyesi” atölyesinde Esra İleri  Türk tarafından değerler eğitimine yönelik çok çeşitli etkinlik önerileri katılımcılarla paylaşıldı. Türk hikayeler ve anlatılar üzerinden de örnekler paylaştı.  Mantıku’t-Tayr eserinin değerlerler aktarımındaki yeri üzerinde duran Türk, katılımcıların yönelttiği soruları cevaplayarak atölyeyi sonlandırdı.

Atölyenin ikinci oturumu Rana Karaabalı Demir tarafından “Doğa Temelli Öğrenme ve Değer Eğitimi” başlığı ile gerçekleştirildi.  Doğa etkinliklerinin çocuklarla nasıl daha verimli biçimde gerçekleştirilebileceği konusu ele alındı. Doğada tefekkür örnekleri üzerinde durulurken doğa eğitimi ve değerler eğitiminin kesiştiği noktalar üzerinde duruldu.  Son olarak katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla bu oturum sonlandırıldı.

Atölyenin üçüncü oturumunda Emine Bayraktar tarafından “Sorgulama Temelli Değer Eğitimi ” konusu ele alınmıştır. Atölyede sorgulama temelli eğitimin tanımı, kullanım alanları ve sorgulama temelli eğitimin kullanılma amaçları katılımcılarla paylaşıldı. Uygulama örnekleri üzerinde duran Bayraktar son olarak konuya ilişkin materyal önerilerinde bulunarak atölyeyi sonlandırdı.

Son atölye olan “Değerler Eğitiminde Ritimli Oyunlar” başlıklı atölyede Suhube Göker tarafından sınıfta yapılabilecek ritim ve dikkat egzersizleri ele alındı. Göker öğrenciyi tanımanın yapılacak olan etkinlikler için önemli olduğu vurgusunu yaparken öğrenciyi tanımaya yönelik uygulama örneklerini katılımcılara sundu. Değer öğretiminde ritimli oyunların nasıl kullanılabileceğine dair uygulama örnekleri Göker tarafından paylaşıldı. Atölyenin sonunda katılımcıların soruları cevaplanarak atölye sonlandırıldı.