25 Ekim 2022

YEKDER Çevrimiçi Seminerlerinin ikincisi 19 Ekim Çarşamba akşamı gönüllülerimiz ile gerçekleştirildi.

Hayrunnisa İstekli, “Hayat ve Din Üzerine” başlığı ile katılımcılara yönelttiği sorularla modern dünyada maruz kaldığımız uyaranların, bizi dinimizin gerektirdiği gerçekliklerden uzaklaştırdığını ifade etti. Her bir Müslüman için her zaman hatırda tutulması gereken temel başlıkları ele aldı.

Yeryüzünün bir imtihan yeri olduğunu vurgulayan İstekli, “Uzunca bir süredir ölümle barışık bir hayat yaşamıyoruz” dedi. Çocuklara ve gençlere bu konuyu açmadığımızı ve bunun gerçekliğini ötelediğimizi ifade etti. Konuşmanın devamında dinde ifrat ve tefritin yer almaması gerektiği, itidal yolundan gidilmesi gerektiği vurgulandı. Namazları vaktinde kılmanın öneminden ve “Duanız olmasa ne kıymetiniz vardır?” mealindeki ayete istinaden namaz sonrası edilen duaların öneminden bahsedildi. “Emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker”in (iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmanın) günümüzde yitirdiği önem ele alınarak bu konudaki sorumluluğumuz üzerinde durularak yaşanan zorluklara karşı ümitsizliğe kapılmamamız gerektiğinden bahsedildi.

Duhâ suresinin meali ile kapanışı yapan İstekli, “Ahiret dünyadan daha hayırlıdır” ayetini vurgulayarak konuşmasını tamamladı. Katılımcıların soruları ve katkılarıyla seminer programı hitama erdi.

Çevrimiçi seminerler iki haftada bir çarşamba akşamları, farklı konu ve konukların sunumlarıyla devam edecek.