17 Nisan 2023
Bahar döneminin üçüncü öğretmen atölyesi nisan ayında gerçekleşti.

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde sürdürülen “Öğretmen Atölyeleri” programının bahar döneminde gerçekleştirilen üçüncü atölyesi olan “Sınıftaki Farklılıklar” temalı atölye tamamlandı. 8 ve 15 Nisan tarihinde düzenlenen “Öğretmen Atölyeleri” dört farklı atölye çalışması ile gerçekleştirildi. 

İlk oturum olan “Çocuk Beyni Farklıdır” atölyesi kapsamında Büşra Kazan tarafından çocukların beyin gelişimine ve bölümlerine yönelik temel noktalar ve örnekler atölye boyunca katılımcılarla paylaşıldı. Beyin bölümlerinin ve beyindeki gelişimsel sürecin çocuğun duygu ve davranışları üzerindeki etkisi üzerinde duruldu. Bu minvalde çocukla doğru iletişim kurma yöntemleri ele alındı. Kazan, katılımcılardan gelen soruları cevaplayarak atölyeyi tamamladı

Atölyenin ikinci oturumu Enes Kaya tarafından “Sınıfta Grup Kimliği Oluşturma” başlığı ile gerçekleştirildi. Kaya, öncelikle grup nedir, kimlik nedir sorularının üzerinde durdu. Ardından Grup kimliği oluşturmada önemli noktalara değindi. Çocuklara özdeğer hissettirme yolları üzerinde durdu. Kaya konuya dair kitap önerileri yaparak atölyeyi tamamladı

Atölyenin üçüncü oturumunda Meryem Çapun tarafından “Sınıfta Sosyokültürel Farklılıkların Yönetimi” başlığı ele alınmıştır. Farklılık ile neyin kastedildiği sorusu ile konuya giriş yapan Çapun, ardından öğretmenin sınıftaki farklılıkları nasıl tanıyabileceğine dair temel noktalar üzerinde durdu. Bu farklılıkların nasıl yönetilebileceğine dair örnekler üzerinden bir anlatım sunuldu. Katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile atölye tamamlandı.

Son atölye olan “Akran İlişkilerinde Öğretmen Rolü” başlıklı atölye

Erol Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Atölyeye “akran” kelimesine yüklenen anlamları tartışmaya açarak başlayan Erdoğan örnekler ve yapılan araştırmalar üzerinden akran ilişkilerinin mevcut görünümünü katılımcılarla paylaştı.Zorbalık ile kavga, tartışma gibi kavramların ayrımı üzerinde duruldu. Akran zorbalığının önlenmesine yönelik yöntemler ele alındı. Katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve kitap önerilerinin paylaşılması ile atölye sonlandı.