31 Mayıs 2022
YEKDER tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan “Ailede İman, İbadet ve Değerler Eğitimi Araştırması”nın tanıtım toplantısı Burhan Felek Bey Köşkü’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda din eğitimi alanında akademi veya saha çalışmalarında bulunan isimlerle birlikte İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Sunar ve YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Türkan yer aldı.

Program İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Türkan’ın açılış ve selamlama konuşmalarıyla başlayarak yazarların araştırma içeriğini tanıtmasıyla devam etti.

Araştırma yöntem ve hedefleri, örneklemi hakkında sunum yapan Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, “Ebeveynlerin çocuklarına din eğitimi verirken hangi metodu kullandığı yaşına, cinsiyetine, eğitim durumu, annenin çalışma durumu, hanenin aylık geliri, evlilik süresi, çocuk sayısı, çocuğun cinsiyeti, ebeveynin aldığı din eğitimi vb. değişkenlerine göre bir farklılık gösteriyor mu, bunlar ele alındı. Ölçeklerimizi ise ‘model olma’, ‘onaylama’, ‘sözel telkin’ şeklinde belirledik.” dedi.

Ailede iman ve ibadet eğitiminin bulgu ve sonuçlarını sunan Doç. Dr. Emine Keskiner, “Araştırmada 30 yaş altındaki ebeveynlerde sözel telkin konusunda daha aktif olduğu görüldü. Alt gelir sınıftaki ebeveynler de sözel telkinde daha aktif ama bunun ayrıca araştırılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Ailede değerler eğitiminin bulgu ve sonuçlarını sunan Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça “Ailede değerler eğitiminde sözel telkinde bir yoğunlaşma var. Model alma değişkeninde anlamlı bir farklılık yok. Genç ebeveynler sözel telkinde daha etkinler. Buna sebep olarak yaygınlık kazanan pedagojik eğitimler ve kitaplar gösterilebilir. Çalışan anneler ev hanımlarına göre sözel telkinde daha aktif. Tüm değişkenlerde annelerin daha aktif olduğu görüldü. Evlilik süresi arttıkça çocukların yaşları büyüdüğü için kitap okuma gibi aktiviteler azalmaktadır.” dedi.

Araştırmada ulaşılan tespitler neticesinde sunulan önerilerin aktarımı Doç. Dr. Bilal Yorulmaz tarafından gerçekleştirildi. Toplantı, araştırmanın müzakere edilmesiyle sona erdi.