16 Kasım 2023

Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) seminerleri ebeveynlerin ve eğitimcilerin katılımı ile devam ediyor.

Seminerlerin ikinci haftasında Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayhan Öz, “Çocukların İman Gelişimini Nasıl Destekleyebiliriz?” konusunu ele aldı. İnanç gelişiminin aşamalarını ele alan Öz, inanma kabiliyeti (fıtrat) ve ebeveynin bu noktada etkilerinden bahsetti. Çocuklukta yaş dönemlerine göre değişen gelişim özellikleri ele alındı. Bununla birlikte çocukları yaş, cinsiyet, kimlik konularında iyi tanımamız gerektiği, sevgi, saygı ve güven üzerine ilişki inşa etmenin öneminden bahsedilen seminerde, sürekli nasihatten uzak durmamız gerektiği ve dini, bilgi aktarmaktan ibaret zannetmememiz gerektiği vurgulandı.

Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Banu Gürer, “Gençlerin İman Gelişimlerini Nasıl Destekleyebiliriz?” seminerinde modern psikoloji ve İslam’a göre ergenlerin özelliklerinden ve bu süreçte dini gelişimin aşamalarından bahsetti. Dini şuurun uyanıp mükellefiyetin başladığı, çeşitli bunalım ve şüphelerin yanı sıra dini tutumların belirginleştiği bu dönemde gençlere ulaşma stratejileri ele alındı. Duygu destekli bir yaklaşımın önemine değinildi.

Üsküdar Üniversitesi Öğr. Gör. Elif Konar Özkan “Ebeveyn Tutumları ve İletişim” dersi ile üçüncü haftada yer aldı. Ebeveyn çeşitlerini ele alan Özkan, anne baba tutumlarının en belirgin özelliğinin duygusal ilişki boyutu ve denetim boyutu olduğunu ifade etti. “Çocuk, sevgi ve ilgi ortamında anne-babanın ve toplumun standartlarına uymak için çaba gösterir, ebeveynin sevgisini kaybetmekten korkar ve çekinir. Dolayısıyla sağlıklı bir etkileşim ortamında uygun davranışları öğrenir, sert kurallara gerek kalmaz” dedi.

“Çocukların İbadete Teşviki ve İbadet Eğitimi” konulu sunumuyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Esra Türk; ibadet eğitiminde tedrîcilik, kolaylaştırma, sevdirme, tutarlılık ve ölçülülük gibi temel ilkeler bağlamında ibadetlerin kazandırılması süreçlerini ele aldı. İbadetin etkilerine değinirken eğitimin hassasiyetle yapılması gerektiğini de vurguladı.

Prof. Dr. Cemil Oruç “"Çocukların Ahlaki Gelişimini Nasıl Destekleyebilirim?" seminerinde rol modellik süreçleri ve ahlak eğitimindeki temel süreçler, ele aldı. Utanma, suçluluk ve empati duygularının çocukta ilk uyanan duygulardan olduğu ve ahlaki gelişimi ilk sırada etkilediğinden bahsedildi. Ahlaki gelişimi destekleme noktasında pro-sosyal (bilim yanlısı) davranışların, yani karşılık beklemeden yapılan iyiliklerin öneminden bahsedildi. Bu davranışların öğretilmesinin çocukta, bu dünyada yalnızca kendisinin yaşamadığının bilincine vakıf olmasını sağlayacağından bahsedildi.

“Çocukların Dinî Terbiyesinde Ev Düzeni” konulu beşinci seminerde Saliha Kızılkaya, evde dini gelişimi teşvik eden unsurlar kapsamında zaman ve mekânda yapılabilecek düzenlemeleri ele aldı. Ev dekorundan sofra düzenine, bitki yetiştirmekten evin süslenmesine dek birçok unsurun dini gelişimdeki rolüne değindi.  Öte yandan ev ortamını kuran ve şekillendiren etmenler olarak ebeveyn tutumları, yakın akraba ve çevre tutumlarının dini gelişimdeki kritik rolü işlendi.

Her hafta Cuma akşamı saatlerinde devam eden program, 24 Kasım’da sona erecek.

ADEP seminerlerinin uygulamalı pratiğinin yapılacağı yüz yüze atölyeler 2 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde YEKDER'de gerçekleşecek. Başvurular için yekder.org.tr/etkinlikler sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın.