31 Mart 2022
YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından gerçekleştirilen Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) bahar dönemi seminerleri tamamlandı.

Ebeveynleri çocuklarına din eğitimi verirken desteklemek üzere hazırlanan ADEP, çocuk gelişimi alanında konularının dışında iman gelişimi, ibadet eğitimi, ahlak ve Kur’an öğrenimi gibi konulara yer vermekte.

“İbadet eğitiminde irade, tutarlılık, kolaylaştırıcılık ve tedricilik esastır.”

Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça “Çocukların İbadete Teşviki ve İbadet Alışkanlığının Kazandırılması” başlıklı sunumunda ibadet eğitiminin genel prensiplerini anlatarak hangi yaş aralığında nasıl bir yol izlemek gerektiğini örneklerle açıkladı. Genel prensiplerde dua ve tevekkül, telkin konusunda ölçülü olmak, sabırlı olmak konuşularak bu temel ile ibadet eğitiminde sorumluluk yaşı gelene kadarki süreçlerin önemli olduğu vurgusu yapıldı. Pehlivan Ağırakça, sunumunda ergenlik döneminde ibadetlerini düzenli olarak yerine getirmekte sorun yaşayan çocukları olan ve onlar için endişelenen ebeveynlere öncelikle çocuğun anne-babası ve otoriteyle olan ilişkisine bakmanın ve neden ibadetlerini yerine getirmediğini sormanın, sorunun inanç temeline dayanıp dayanmadığını anlamanın önemli olduğunu tavsiye etti.

“Rol model olalım derken samimiyetsiz olmamak gerekiyor.”

Prof. Dr. Cemil Oruç’un sunumuyla gerçekleştirilen “Çocukların Ahlaki Gelişimini Nasıl Destekleyebilirim?” seminerinde ahlak eğitiminde temel dayanağın konuşmak ve ortam hazırlamak olduğu vurgulandı. Sunumunda ruhu deforme olmamış çocuğun iyiye ve doğruya yöneldiğini fakat çocuğun ruhunu deforme edenin yetişkinler olabildiğini ifade eden Oruç, dönemin çocuk ve gençlerinin konuşmaktan yoksun olduğunu, öncelikle tutum ve davranışların tartışmaya açılmasının gerekliliğini sonrasında çocuğun kendisini duyumsadığı ortamın oluşturulması gerektiğini anlattı.

“Kur’ân eğitiminde çocuğun başarısından çok gayreti takdir edilmelidir.”

“Çocukların Kur’ân-ı Kerim Eğitimine Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” başlıklı sunumuna “Dindar bir anne, dinin ilk öğretmenidir.” cümlesiyle başlayan Ayşe Öztürk, katılımcılara “Kur’ân’a saygı duyuyoruz fakat sevgimiz var mı?” sorusunu yöneltti. Çocuğun ailesiyle geçirdiği her anı Kur’ân’a kulak aşinalığı kazanması için değerlendirmek gerektiğini ifade eden Öztürk, okul öncesinde Kur’ân eğitiminin sürdürülebilir ölçüde uygulamanın daha doğru olduğunu aktardı.

“Ebeveynlerin Kullanabilecekleri Yazılı, Görsel ve İşitsel Kaynaklar” başlıklı sunumunda etkileşimli okuma yöntemi gösteren Kevser Şenel Yılmaz, Aile İçi Etkinlik Rehberi kitap setinden evde uygulanabilecek etkinlik örnekleri verdi.

Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, “Medya ve Ailede Din Eğitimi” başlıklı sunumunda ebeveynlerin dijital ortamlarda var olan bilgi kirliliğine dair bilgilendirdi. Dijital ortamlarda görülen unsurların içerdiği anlamlara dair örnekler veren Yorulmaz, film değerlendirmeleriyle ebeveynlere bir perspektif kazandırdı.